Press "Enter" to skip to content

Ráiteas Sábháilteachta Chorparáideach BOO Chiarraí

De réir riachtanais an tAcht um Shábhailteacht, Sláinte & Leas ag an Obair 2005, tá sé mar pholaisí ag an mBord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí go mbeidh gach céim réasúnta agus praiticiúil tógtha chun timpeallacht slán, sábháilte a chur ar fáil dár gcuid foireann, daltaí agus foghlaimeoirí. Is tosaíocht mhór do BOO Chiarraí é sábháilteacht, sláinte agus leas gach aon ball foirne, dalta agus foghlaimeoir ag an obair

Aithníonn BOO Chiarraí a chuid freagrachtaí dlíthiúla áit oibre pleanáilte, bainistithe agus rialaithe a chur ar fáil dá gcuid foireann agus daltaí agus comhlíonann siad an ceanglais reachtúla seo trí Ráiteas Sábháilteachta Chorparáideach agus ráitis sábháilteachta aonair do gach aon ionad faoi stiúir BOO Chiarraí a chur ar fáil. Aithníonn an Raiteas Sábháilteachta Chorparáideach gnásanna sláinte agus sábháilteachta, rialaithe agus daoine freagracha i mBOO Chiarraí. Leagann an doiciméid seo amach an córas bainistiú sábhailteachta réamhghníomhach, freagrachtaí bhainistíochta agus na hacmhainní a chuirtear ar fáil. Pléann sé comhairliúchán ar deacrachtaí sábháilteachta freisin. Is é an doiciméad bainistíochta ginearálta é a dhéanann cuir síos ar córas bainistiú sábhailteachta BOO Chiarraí.

Beidh an ráiteas sábháilteachta seo in úsáid ag bainisteoirí ar bhonn leanúnach chun ár bpríomhaidhmeanna a bhaint amach, feasacht sáibháilteachta a fheabhsú chomh maith le timpistí agus drochshláinte san eagraíocht a laghdú.

Cliceáil anseo chun an Raiteas Sáibháilteachta Chorparáideach a léamh.

 

© 2024 Kerry Education and Training Board./Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí. Registered Charity Number (RCN): 20083243. Web Design Kerry by Egg.
Becoming a Community National School Information Webinar Watch Here Seimineár Gréasáin faoin turas i dtreo Scoil Náisiúnta Phobal Féach anseo
This is default text for notification bar