Press "Enter" to skip to content

Cláir Bhreisoideachais & Oiliúna (FET)

An Ghaeilge sa Soláthar Breisoideachais agus Oiliúna

An Ghaeilge sa Soláthar Breisoideachais agus Oiliúna
Bunaíodh an tIonad sa bhliain 2020.  Tá sé lonnaithe in Áras Bhréanainn i mBaile an Fheirtéaraigh i nGaeltacht Chorca Dhuibhne.  Tá Gaeltacht Chorca Dhuibhne ar cheann den dá cheantar Gaeltachta i gCo. Chiarraí go ndeineann Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí freastal orthu.  Beifear ag díriú ar Chúrsaí Gaeilge & Oiliúna sa Ghaeilge, idir chúrsaí creidiúnaithe...

Litearthacht Daoine Fásta agus Oideachas Bunúsach

Litearthacht Daoine Fásta agus Oideachas Bunúsach
Cuireann an tSeirbhís maidir le Litearthacht agus Oideachas Bunúsach don Duine Fásta ranganna do ghrúpaí agus teagasc aonair ar fáil, saor ó tháille agus faoi rún, do dhaoine fásta ar mian leo dul chun cinn a dhéanamh maidir leis an léitheoireacht, an scríbhneoireacht, litriú, matamaitic nó bunscileanna ríomhaireachta. Cuireann Seirbhís Litearthachta BOO Chiarraí cláracha éagsúla ar...

SDOG

SDOG
Clár lánaimseartha dhá bhliain é SDOG do Dhaoine Fásta atá 21 bhliain d'aois agus níos sine atá ag fáil íocaíocht cháilitheach ón Roinn Coimirce Sóisialaí nó céilí nó páirtí duine fásta iad atá ag fáil íocaíocht cháilitheach.  Tá na cúrsaí seo saor in aisce agus bíonn na rannpháirtithe fós ábalta a gcuid íocaíochtaí DSP a...

Oideachas Pobail

Oideachas Pobail
Chun tuilleadh sonraí a fháil, déan teagmháil le do thoil le Michelle Anne Houlihan, Éascaitheoir Oideachais Phobail ag an uimhir  066 712 1488 nó ar  mhoulihan@kerryetb.ie Reach Fund 2023 CEd. Application Form 2023.2024 as GaeilgeDownload Now!Ext Application Form REACH as GaeilgeDownload Now!Cultural Workshop Grant Application Form 2023 as GaeilgeDownload Now!  
© 2024 Kerry Education and Training Board./Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí. Registered Charity Number (RCN): 20083243. Web Design Kerry by Egg.
Becoming a Community National School Information Webinar Watch Here Seimineár Gréasáin faoin turas i dtreo Scoil Náisiúnta Phobal Féach anseo
This is default text for notification bar