Press "Enter" to skip to content

Cruthaitheacht

Liosta d’Éascaitheoirí Cruthaitheachta

Liosta d’Éascaitheoirí Cruthaitheachta
Ag teacht lenár dtiomantas cumas cruthaitheach a fhorbairt in earnáil na hóige i gCiarraí, táimid ag soláthar liostála de dhaoine gairmiúla atá ar fáil chun obair le leanaí agus / nó daoine óga ar thionscadail chruthaitheachta i gCiarraí a éascú. Tá taithí agus scileanna ag gairmithe agus NÍ MÓR iad a íoc as aon obair...

Liostáil – Éascaitheoirí Don Óige Chruthaitheach

Liostáil – Éascaitheoirí Don Óige Chruthaitheach
Ba mhaith le Comhpháirtíocht Áitiúil Óige Chruthaitheach Chiarraí (Kerry LCYP) deiseanna cruthaitheacha a fhorbairt do dhaoine óga agus chuige sin teastaíonn uainn liosta a chur le chéile do dhaoine gairmiúla atá ar fáil chun oibriú le leanaí agus/nó daoine óga ar thograí cruthaitheacha i gCiarraí. Beidh an liosta ar fáil go poiblí agus mar áis...

Cad é LCYP Chiarraí?

Cad é LCYP Chiarraí?
Forbraíonn Comhpháirtíocht Áitiúil Óige Chruthaitheach Chiarraí (Kerry LCYP) líonraí áitiúla agus comhoibriú le heagraíochtaí ar mian leo deiseanna cruthaitheacha a chur ar fáil do leanaí agus do dhaoine óga ina bpobail. Cuirtear an clár i bhfeidhm laistigh de thréimhse ama Éire Ildánach suas go dtí 2027. Oibríonn sé i spiorad na comhpháirtíochta, ag síneadh amach...

Acmhainní Ar Líne

Acmhainní Ar Líne
Tá raon acmhainní ar líne cruthaithe againn a d’fhéadfadh a bheith cabhrach duit mar dhuine óg, mar cheannaire grúpa, mar mhúinteoir nó mar éascaitheoir. Íoslódáil an PDF nó an físeán de do rogha féin le do thoil agus bain taitneamh as an ngníomhaíocht i do chuid ama féin. Gineadh na hacmhainní seo le linn na...

Gníomhaíochtaí Tionscadail

Gníomhaíochtaí Tionscadail
Select YearAll202420232022202120202019 Is nascthionscadal é seo, a chabhraíonn le forbairt chruthaitheach agus leibhéil rannpháirtíochta daoine óga laistigh de Chlár an Gharda Síochána ...Read More Comhoibriú Choláiste Chiarraí le Foireann Ceartais Óige Chiarraí Tionscadal imeasctha a mhaoinítear tríd an Roinn Leanaí – eispéireas tumtha i bhfuaim, ealaín agus drumadóireacht. D'úsáid an tionscadal ceol ...Read More Móimintí...

Deontais

Deontais
Bainistíonn LCYP Chiarraí Scéim Deontais d'Amharclannaíocht Óige a bunaíodh chun tacú le forbairt amharclannaíochta don óige sa chontae. Is comhoibriú straitéiseach é an obair seo leis an Oifig Ealaíon i gComhairle Contae Chiarraí agus tacaítear léi le maoiniú ón gComhairle Ealaíon. Eisítear Glao ar Iarratais ó amharclanna óige atá ann cheana agus atá ag teacht...
© 2024 Kerry Education and Training Board./Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí. Registered Charity Number (RCN): 20083243. Web Design Kerry by Egg.
Becoming a Community National School Information Webinar Watch Here Seimineár Gréasáin faoin turas i dtreo Scoil Náisiúnta Phobal Féach anseo
This is default text for notification bar