Press "Enter" to skip to content

Logáil Isteach na Foirne agus An Bord

An Bord

An Bord
Tháinig téarma oifige Bord nua BOO Chiarraí in éifeacht ar an 26 Iúil 2019.De réir an Achta um Boird Oideachais agus Oiliúna 2013, is mar seo a leanas comhaltas an Bhoird ar BOO Chiarraí:12 chomhalta tofa ag an údarás áitiúil2 ionadaí foirne2 ionadaí tuismitheoirí5 chomhalta a bhfuil spéis nó eolas acu ar chúrsaí oideachais agus...
© 2024 Kerry Education and Training Board./Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí. Registered Charity Number (RCN): 20083243. Web Design Kerry by Egg.
Becoming a Community National School Information Webinar Watch Here Seimineár Gréasáin faoin turas i dtreo Scoil Náisiúnta Phobal Féach anseo
This is default text for notification bar