Press "Enter" to skip to content
Cosaint Sonraí (GDPR)

Cosaint Sonraí (GDPR)

An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (GDPR)

Tá an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (GDPR) i bhfeidhm ón 25ú Bealtaine 2018, agus tagann sé in ionad an chreata cosanta sonraí reatha faoi Threoir um Chosaint Sonraí an AE.

Tugann an GDPR cearta nua do dhaoine aonair agus neartaíonn sé cuid de na cearta atá acu cheana féin.

Ní bheidh aon tionchar ag an GDPR ar na seirbhísí a chuirimid ar fáil duitse. Ach sin ráite, cuireann sé de dhualgas ar BOO Chiarraí tú a choinneáil ar an eolas faoi na nithe seo a leanas:

  • Na cineálacha sonraí fút a bhíonn á gcoinneáil againn;
  • An chuspóir atá lena gcoinneáil; agus
  • Do chearta maidir leis an mbealach a bpróiseáiltear iad.

Chun cuidiú leat a thuiscint a fháil ar an mbealach agus ar an údar a bpróiseálann BOO Chiarraí do shonraí pearsanta, léigh ár bhFógraí Príobháideachais Sonraí agus ár bPolasaí Cosanta Sonraí trí chliceáil ar na naisc atá sna boscaí thíos:

Mic Léinn/Daltaí, Tuismitheoirí/Caomhnóirí mac léinn/daltaí atá faoi 18 mbliana d’aois agus Foghlaimeoirí Fásta

Cliceáil anseo chun eolas a fháil ar an mbealach a mbailímid agus a bpróiseálaimid sonraí pearsanta

Baill Foirne, Comhaltaí Boird, Baill Coistí agus Oibrithe Deonacha

Cliceáil anseo chun eolas a fháil ar an mbealach a mbailímid agus a bpróiseálaimid sonraí pearsanta

Polasaí Cosanta Sonraí

Cliceáil anseo chun breathnú ar Pholasaí Cosanta Sonraí BOO Chiarraí

Polasaithe/Cáipéisí Tacaíochta

Prótacal um Shárú ar Shonraí BOO Chiarraí
Polasaí Bainistithe Taifead BOO Chiarraí
Sceideal Coinneála Taifead BOO Chiarraí
Ráiteas Cosanta Sonraí maidir leis an gCóras Tacaíochta Clár agus Foghlaimeora (PLSS)


Chun breis eolais a fháil faoi Chosaint Sonraí, déan teagmháil leis an Rannóg Corparáide, Caipitil agus Teicneolaíochta :

Teileafón: 066 -7193900

Rphost: dataprotection@kerryetb.ie

Chun breis eolais a fháil faoi Chosaint Sonraí agus ar an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí, féach ar:

An Coimisiún um Chosaint Sonraí: https://www.dataprotection.ie/en

© 2024 Kerry Education and Training Board./Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí. Registered Charity Number (RCN): 20083243. Web Design Kerry by Egg.
Becoming a Community National School Information Webinar Watch Here Seimineár Gréasáin faoin turas i dtreo Scoil Náisiúnta Phobal Féach anseo
This is default text for notification bar