Press "Enter" to skip to content
An Chomhairle Mhúinteoireachta

An Chomhairle Mhúinteoireachta

Múinteoirí BOO – Riachtanas i ndáil le bheith Cláraithe leis an gComhairle Mhúinteoireachta

Faoi réir Alt 30 den Acht um Chomhairle Mhúinteoireachta, 2001, tá sé de cheanglas ar mhúinteoirí a bheith cláraithe chun tuarastal a íoc as cistí poiblí. Chuir an tAire Oideachais agus Scileanna tús le hAlt 30 ar an 28 Eanáir 2014. Tá tionchar ag Alt 30 ar gach duine atá fostaithe ina mhúinteoir i scoil aitheanta. Ní féidir múinteoir nach bhfuil cláraithe atá fostaithe i scoil aitheanta a íoc as cistí Stáit i ndáil lena fhostaíocht/fostaíocht mar mhúinteoir. Tá cosc de réir an dlí ar Bhoird Oideachais agus Oiliúna (ETBanna) aon duine atá fostaithe mar mhúinteoir i scoil aitheanta a íoc mura bhfuil an duine sin cláraithe.

Tá breis eolais ar fáil ó:

www.teachingcouncil.ie

info@teachingcouncil.ie

© 2024 Kerry Education and Training Board./Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí. Registered Charity Number (RCN): 20083243. Web Design Kerry by Egg.
Becoming a Community National School Information Webinar Watch Here Seimineár Gréasáin faoin turas i dtreo Scoil Náisiúnta Phobal Féach anseo
This is default text for notification bar