Press "Enter" to skip to content

Tacaíocht & Forbairt Eagraíochta

An Stiúrthóir um Thacaíocht agus Forbairt Eagraíochta atá freagrach as Rialachas agus Bainistiú a dhéanamh ar riarachán Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí agus déanann maoirsiú ar an mbainistiú a dhéantar ar acmhainní an Bhoird Oideachais agus OiIiúna ar fud réimsí mar Acmhainní Daonna agus Airgeadas lena n-áirítear Soláthar, Tacaíocht Chorparáide, Breisoideachas & Oiliúint agus Feidhmeanna ICT.

An Rannóg Corparáide, Caipitil & Teicneolaíochta

An Rannóg Corparáide, Caipitil & Teicneolaíochta
Tá Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí (BOO Chiarraí) faoi rialú ag Bord, ar a bhfuil ionadaithe atá tofa agus ceaptha ag na príomhpháirtithe leasmhara, faoi mar atá leagtha amach san Acht um Boird Oideachais agus Oiliúna, 2013.  Tacaíonn réimse Coistí agus Boird Bainistíochta na Scoileanna leis an mBord. Mar is ionann le gach comhlacht stáit,...

Ionad Réigiúnach Fóillíochta & Spóirt Thrá Lí

Ionad Réigiúnach Fóillíochta & Spóirt Thrá Lí
Is i 1977 a d'oscail Ionad Réigiúnach Fóillíochta & Spóirt Thrá Lí (Tralee Regional Sport & Leisure Company Limited by Guarantee). Is comhfhiontar ar leith é agus is le Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí agus Comhairle Chontae Chiarraí é. Is é Tralee Regional Sports & Leisure Centre Limited by Guarantee a bhainistíonn an tIonad ar...

Foilseacháin

Foilseacháin
Straitéis Inbhuanaitheachta Straitéis Inbhuanaitheachta 2020 – 2022Íoslódáil Anois! Straitéis Oideachais agus Oiliúna 2018 - 2022 There are no download items matching this category criteria. Plean Seirbhíse Plean Seirbhíse 2023Íoslódáil Anois!Plean Seirbhíse 2022Íoslódáil Anois!Plean Seirbhíse 2021Íoslódáil Anois!Plean Seirbhíse 2020Íoslódáil Anois!Plean Seirbhíse 2019Íoslódáil Anois!Plean Seirbhíse 2018Íoslódáil Anois! Tuarascáil Bhliantúil Tuarascáil Bhliantúil 2022Íoslódáil Anois!Tuarascáil Bhliantúil 2022 (Inrochtana)Íoslódáil Anois!Tuarascáil...

Teagmháil

Teagmháil
Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí (BOO Chiarraí), Lárphointe, Bóthar John Joe Sheehy, Trá Lí, Co. Chiarraí, V92 P2FE. Teil: 066 7121488 Ríomhphost: info@kerryetb.ie Foirm chun Fiosrú a dhéanamh Ainm * Required Céadainm Sloinne Uimhir fóin * Ríomhphost * Required Do theachtaireacht * RequiredPolasaí Príobháideachais * RequiredBailítear do chuid sonraí ar an bhfoirm seo chun go mbeifear ábalta...

Acmhainní Daonna

Acmhainní Daonna
Fáilte chuig roinn Acmhainní Daonna láithreán gréasáin Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí. Tá an Rannóg Acmhainní Daonna tiomanta do BOO Chiarraí a chur chun cinn mar eagraíocht atá chun tosaigh chun oideachas agus oiliúint a chur ar fáil. Déanaimid sin trí réimse seirbhísí a chur ar fáil, seirbhísí lena n-áirítear Fostaithe a Fhoinsiú, Caidrimh Fostaithe...

Airgeadas

Airgeadas
Tá Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí maoinithe go príomha ag an Roinn Oideachais agus Scileanna (DoEs) chun a sholáthar Bunscoile agus Iarbhunscoile a chur ar fáil. Faigheann an Bord maoiniú chomh maith ó SOLAS agus ón DoEs chun na Cláir Bhreisoideachais agus Oiliúna atá aige a chur ar fáil. Is é an ról atá ag...
© 2024 Kerry Education and Training Board./Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí. Registered Charity Number (RCN): 20083243. Web Design Kerry by Egg.
Becoming a Community National School Information Webinar Watch Here Seimineár Gréasáin faoin turas i dtreo Scoil Náisiúnta Phobal Féach anseo
This is default text for notification bar