Press "Enter" to skip to content

Méadú ar dheiseanna cruthaitheacha sna cláir nó sna tionscadail atá ann cheana in 2020

Creative

Ráithe 2:

Cur Chun Cinn Lá Tarraingthe Náisiúnta i gcomhar leis an dá LCYP eile ag ETBanna Luimnigh-an Chláir agus Laois-Uíbh Fhailí agus i gcomhar le Gailearaí Náisiúnta na hÉireann (NGI). Chuir daoine óga saothar ealaíne isteach a bhí mar chuid de chur chun cinn NGI ar an lá. Rinneadh an tionscadal seo trí na meáin shóisialta @kerrylcyp ar Facebook, Twitter agus Instagram.

 

Scéim Deontais Amharclainne Óige: Scéim deontais chun tacú le hamharclanna óige nua agus éiritheacha sa chontae ionas gur féidir le daoine óga rochtain a fháil ar amharclann óige ag láithreacha lárnacha ar fud Chiarraí. Fuair ​​an scéim deontais dhá iarratas. Áirítear ar fhaighteoirí an deontais:

  • Amharclann agus Ionad Ealaíon Naomh Eoin d’Amharclann na hÓige Chiarraí Thuaidh. Sroicheann an amharclann óige nua seo daoine óga imeallaithe i gCiarraí Thuaidh agus forbraíodh í i gcomhar le Kerry LCYP agus KDYS Listowel. Cuireadh tacaíocht ar fáil freisin do tháillí teagascóirí tríd an Linn Teagascóirí Cruthaitheacha.

Amharclann agus Ionad Ealaíon Naomh Eoin d’Amharclann na hÓige Ciarraí Theas. Leathnaigh Naomh Eoin a rochtain chun deis nua a fhorbairt don amharclann óige i gceantar Cahirciveen. Reáchtáladh ceardlanna blaiseadh i scoileanna agus fuarthas 22 iarratas ar bhallraíocht. Cuireadh tacaíocht iomlán ar fáil do tháillí teagascóirí tríd an Linn Teagascóirí Cruthaitheacha.

  • Siamsa Tíre d’Amharclann Óige Radicals In Aisce.

 

Oiliúint Guth na nÓg:

Tá tábhacht guth an linbh agus na hóige lárnach d’obair an LCYP. Faigheann LCYP Chiarraí tacaíocht ó Hub Na nÓg sa Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Comhtháthaithe agus Óige (DCEDIY).

 

Is uaillmhian lárnach den chlár LCYP é a chinntiú go bhfuil teagascóirí LCYP Chiarraí muiníneach i réimse an chomhairliúcháin guth óige ionas go gcloistear leanaí agus daoine óga agus go bhforbróidh siad muinín chun tionscadail a threorú agus a bhainistiú. Chuir Hub Na nÓg Oiliúint Guth na nÓg ar fáil do naonúr Teagascóirí Cruthaitheacha in 2020. Tá scileanna sna hamharcealaíona, sa drámaíocht, sna healaíona pobail agus cócaireachta, grianghrafadóireacht, tógáil agus teiripe drámaíochta.

 

Thairg Creative Ireland Oiliúint Cruthaitheachta maidir le cruthaitheacht, a ról agus a luach a thuiscint do thriúr Teagascóir Cruthaitheach móide an Comhordaitheoir Óige Cruthaitheach in 2020.

© 2024 Kerry Education and Training Board./Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí. Registered Charity Number (RCN): 20083243. Web Design Kerry by Egg.
Becoming a Community National School Information Webinar Watch Here Seimineár Gréasáin faoin turas i dtreo Scoil Náisiúnta Phobal Féach anseo
This is default text for notification bar