Press "Enter" to skip to content

Deontais

Bainistíonn LCYP Chiarraí Scéim Deontais d’Amharclannaíocht Óige a bunaíodh chun tacú le forbairt amharclannaíochta don óige sa chontae. Is comhoibriú straitéiseach é an obair seo leis an Oifig Ealaíon i gComhairle Contae Chiarraí agus tacaítear léi le maoiniú ón gComhairle Ealaíon. Eisítear Glao ar Iarratais ó amharclanna óige atá ann cheana agus atá ag teacht chun cinn i gCiarraí ar bhonn bliantúil.

2023 Scéim Deontais Amharclannaíochta don Óige

2023 Scéim Deontais Amharclannaíochta don Óige

Is mian le LCYP Chiarraí na deiseanna deontais seo a leanas a fhógairt in 2023: 1.   Scéim Deontais Amharclannaíochta don Óige – ...
Youth

Guth Leanaí agus Óige

Treoraíonn guth an linbh agus na hóige gníomhaíochtaí Comhpháirtíochta Cruthaitheacha Óige Áitiúil Chiarraí. Ciallaíonn sé go n-éistimid le tuairimí agus ...
Grants

Treoir maidir le Scéim Deontais Óige Ildánach 2020

Réamhrá Bunaíodh Comhpháirtíocht Áitiúil Óige Ildánach Chiarraí sa bhliain 2019 chun treisiú le bearta cruthaitheachta don óige tar éis am scoile ...
Expression of Interest

Nóta Treorach maidir lena mbaineann le Léiriú Spéise

Réamhrá: Tá cistíocht bhreise don bhliain 2020 ag Comhpháirtíocht Áitiúil Óige Ildánach Chiarraí, arb é Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí ...
Youth Theatre

Scéim Deontais Amharclann Óige:

Tá cistí ar fáil ag 2020 i gComhpháirtíocht Óige Cruthaitheach Áitiúil Chiarraí, arb é Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí a ...
© 2024 Kerry Education and Training Board./Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí. Registered Charity Number (RCN): 20083243. Web Design Kerry by Egg.
Becoming a Community National School Information Webinar Watch Here Seimineár Gréasáin faoin turas i dtreo Scoil Náisiúnta Phobal Féach anseo
This is default text for notification bar