Press "Enter" to skip to content

Críochnú Scoile

I gcomhpháirtíocht le Bunscoil Moyderwell agus Bogaigh Bhá Thrá Lí, faoin gClár Críochnaithe Scoile a thacaíonn le Soláthar Samhraidh, bhí focal éiceolaíochta, timpeallachta agus ealaíne ar siúl i mí Iúil. Ba é an cuspóir ná ceangal dearfach a dhéanamh leis an timpeallacht nádúrtha chun tuiscint níos fearr a fháil ar an taobh amuigh. Bhí sé tábhachtach freisin a bheith in ann flóra agus fána áitiúil a aithint, a ainmniú agus a aithint, chomh maith le heolas a fháil faoin mbithéagsúlacht agus faoi eispéiris dhearfacha foghlama ealaíne.

“Ní hamháin gur éirigh linn ár spriocanna a bhaint amach ach sháraigh muid i bhfad iad!! Bhí na páistí thar a bheith sásta lena gcuid ealaíne agus turgnaimh”, Eoin Sayers, foireann Críochnaithe Scoile, Moyderwell Primary Tralee.

© 2024 Kerry Education and Training Board./Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí. Registered Charity Number (RCN): 20083243. Web Design Kerry by Egg.
Becoming a Community National School Information Webinar Watch Here Seimineár Gréasáin faoin turas i dtreo Scoil Náisiúnta Phobal Féach anseo
This is default text for notification bar