Press "Enter" to skip to content

Léamh, Scríobh agus Litriú

Reading

Cleachtadh ar do chuid Bunscileanna

Céim chun feabhais maidir le:

  • Léamh, Scríobh
  • Éisteacht & Labhairt
  • Cumarsáid
  • Litriú agus Gramadach
  • Cothaigh misneach agus oibrigh ar mhaithe le teastas aitheanta a ghnóthú
  • Feabhsú scileanna nó malartú scileanna ar mhaithe le hobair

 

Más mian leat cur isteach ar cheann ar bith de na cúrsaí thuasluaite, is féidir labhairt leis an Eagraí áitiúil maidir le Litearthacht do Dhaoine Fásta nó logáil isteach ar https://www.fetchcourses.ie/

© 2024 Kerry Education and Training Board./Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí. Registered Charity Number (RCN): 20083243. Web Design Kerry by Egg.
Becoming a Community National School Information Webinar Watch Here Seimineár Gréasáin faoin turas i dtreo Scoil Náisiúnta Phobal Féach anseo
This is default text for notification bar