Press "Enter" to skip to content

AMHARCLANNAÍOCHT ÓIGE – BLAISEADH

Spraoi agus fiosrúchán atá i gceist le hAmharclannaíocht Óige. Eagraíodh seisiúin i dtrí cinn de mheánscoileanna i Lios Tuathail ag ar cruthaíodh nach raibh gá le haon taithí roimh ré. Le himirt rólanna, cruthaíodh scéalta iontacha a thit amach os ár gcomhair amach. Is é toradh a bhí ar na seisiúin seo, nach raibh i gceist leo ach blaiseadh a thabhairt ar an amharclannaíocht, gur iarradh ar chuid mhór páirt a ghlacadh in amharclann nua óige i dTuaisceart Chiarraí. Tionscnamh i gcomhar le hOifig Ealaíne Chomhairle Chontae Chiarraí.

© 2023 Kerry Education and Training Board./Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí. Registered Charity Number (RCN): 20083243. Web Design Kerry by Egg.
Strategy Statement 2023-2027 – Building Your Future Learn more Ráiteas Straitéise 2023-2027 – Ag Tógáíl Do Thodhchaí Learn more
This is default text for notification bar