Press "Enter" to skip to content
Cláir Óige

Cláir Óige

Ionad Oiliúna Pobail Thrá Lí

Móin an Bhaile Uachtarach, Trá Lí, Co. Chiarraí

066 712 5415

Ógtheagmháil Chill Airne

50 An tSráid Ard, Cill Airne, Co. Chiarraí

064 6632559

Ógtheagmháil Lios Tuathail

Ionad Butler, An Chearnóg, Lios Tuathail, Co. Chiarraí

068 57320

Ógtheagmháil Trá Lí

Tionscadal Forbartha Pobail Thrá Lí, Sráid na Carraige, Trá Lí, Co. Chiarraí

066 7180484

Tionscadal Meantóireachta BOO Chiarraí

Oibríonn Tionscadal Meantóireachta BOO Chiarraí le daoine óga 15 bliana d’aois nó níos sine ná sin ar bhonn duine le duine agus le cur chuige obair óige.

READ MORE

© 2021 Kerry Education and Training Board./Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí. Registered Charity Number (RCN): 20083243. Web Design Kerry by Egg.