Press "Enter" to skip to content

Gníomhaíochtaí Tionscadail

Cafe
Reáchtáil LCYP Chiarraí, i gcomhar le KDYS Thrá Lí, tráthnóna a raibh téama Cóiréach leis d’oíche an chultúir a raibh ...

CAIFÉ K-POP AR OÍCHE AN CHULTÚIR

Drones-2
Bhí blas den saol atá romhainn le fáil ag muintir Chathair Saidhbhín nuair a eagraíodh ceardlann dearthóireachta saor in aisce i ...

CEARDLANNA DEARTHÓIREACHTA MAIDIR LE DRÓIN

TÚR SAMHLAÍOCHTA
Tugadh deis dóibh sin a tháinig i láthair in Ionad Acmhainní Teaghlaigh na Seanchoille foghlaim faoi ghnéithe praiticiúla den eolaíocht, cúrsaí ...

TÚR SAMHLAÍOCHTA

© 2024 Kerry Education and Training Board./Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí. Registered Charity Number (RCN): 20083243. Web Design Kerry by Egg.
Becoming a Community National School Information Webinar Watch Here Seimineár Gréasáin faoin turas i dtreo Scoil Náisiúnta Phobal Féach anseo
This is default text for notification bar