Press "Enter" to skip to content

Cruthaitheacht

Cad é LCYP Chiarraí?

Cad é LCYP Chiarraí?
Tá Comhpháirtíocht Áitiúil Óige Chruthaitheach Chiarraí á bunú faoi thionscnamh píolótach chun tacú leis an gcumas cruthaitheach atá i ndaoine óga agus an cumas sin a fheabhsú. Obair i gcomhar í LCYP Chiarraí idir lucht cruthaitheach, eagraíochtaí & acmhainní cultúir, Bord Oiliúna agus Oideachais Chiarraí, Comhairle Chontae Chiarraí, Ionad Oideachais Chiarraí, Coiste Chúram Leanaí Chontae...

Bearta Óige LCYP 2019

Bearta Óige LCYP 2019
Tá cúig dhuine dhéag de dhéagóirí as Tuaisceart Chiarraí i gcompántas nua ar breá an deis atá ann cumas cruthaitheachta ...Read More AMHARCLANNAÍOCHT ÓIGE: CIARRAÍ THUAIDH Spraoi agus fiosrúchán atá i gceist le hAmharclannaíocht Óige. Eagraíodh seisiúin i dtrí cinn de mheánscoileanna i Lios Tuathail ag ...Read More AMHARCLANNAÍOCHT ÓIGE – BLAISEADH CAN! Ceardlann don...

Deiseanna Cruthaitheacha Nua

Deiseanna Cruthaitheacha Nua
Réamhrá Bunaíodh Comhpháirtíocht Áitiúil Óige Ildánach Chiarraí sa bhliain 2019 chun treisiú le bearta cruthaitheachta don óige tar éis am scoile ...Read More Treoir maidir le Scéim Deontais Óige Ildánach 2020 Réamhrá: Tá cistíocht bhreise don bhliain 2020 ag Comhpháirtíocht Áitiúil Óige Ildánach Chiarraí, arb é Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí ...Read More Nóta Treorach maidir...

Rochtain a Mhéadú

Rochtain a Mhéadú
An teacht atá ag leanaí agus ag daoine óga a mhéadú chun go mbeidh duine ar bith, beag beann ar chúlra agus acmhainn an duine sin, ábalta teacht ar thionscadail, cláir chruthaitheacha agus deiseanna cruthaitheacha a bhainfear sult astu. Tá luach thábhachtach ag baint leis seo do LCYP Chiarraí. Is é is aidhm leis ná...
© 2020 Kerry Education and Training Board./Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí. Web Design Kerry by Egg.