Press "Enter" to skip to content

Cruthaitheacht

Liosta d’Éascaitheoirí Cruthaitheachta

Liosta d’Éascaitheoirí Cruthaitheachta
Ag teacht lenár dtiomantas cumas cruthaitheach a fhorbairt in earnáil na hóige i gCiarraí, táimid ag soláthar liostála de dhaoine gairmiúla atá ar fáil chun obair le leanaí agus / nó daoine óga ar thionscadail chruthaitheachta i gCiarraí a éascú. Tá taithí agus scileanna ag gairmithe agus NÍ MÓR iad a íoc as aon obair...

Liostáil – Éascaitheoirí Don Óige Chruthaitheach

Liostáil – Éascaitheoirí Don Óige Chruthaitheach
Ba mhaith le Comhpháirtíocht Áitiúil Óige Chruthaitheach Chiarraí (Kerry LCYP) deiseanna cruthaitheacha a fhorbairt do dhaoine óga agus chuige sin teastaíonn uainn liosta a chur le chéile do dhaoine gairmiúla atá ar fáil chun oibriú le leanaí agus/nó daoine óga ar thograí cruthaitheacha i gCiarraí. Beidh an liosta ar fáil go poiblí agus mar áis...

Cad é LCYP Chiarraí?

Cad é LCYP Chiarraí?
Bunaíodh Comhpháirtíocht Áitiúil Óige Cruthaitheach Chiarraí in 2019 faoi thionscnamh píolótach chun tacú le cruthaitheacht leanaí agus óige i gCiarraí agus chun í a fheabhsú. Is comhoibriú é LCYP Chiarraí idir cleachtóirí cruthaitheacha, eagraíochtaí agus acmhainní cultúrtha, Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí, Comhairle Contae Chiarraí, Ionad Oideachais Chiarraí, Coiste Cúraim Leanaí Chontae Chiarraí, Scoileanna (Bunscoil...

Acmhainní Ar Líne

Acmhainní Ar Líne
Tá raon acmhainní ar líne cruthaithe againn a d’fhéadfadh a bheith cabhrach duit mar dhuine óg, mar cheannaire grúpa, mar mhúinteoir nó mar éascaitheoir. Íoslódáil an PDF nó an físeán de do rogha féin le do thoil agus bain taitneamh as an ngníomhaíocht i do chuid ama féin. Gineadh na hacmhainní seo le linn na...

Gníomhaíochtaí Tionscadail

Gníomhaíochtaí Tionscadail
Select YearAll2022202120202019 Cuimsiú – Osclaíonn taispeántas sealadach LCYP ina ndéantar iniúchadh ar an mbaile agus ar an easpa dídine i Músaem Chontae ...Read More Cuimsiú Oibreacha idir Lámha Iniúchadh a dhéanamh ar ár saol, ár n-áiteanna, na spásanna a dhéanaimid féin. Tá dhá ghrúpa daoine ...Read More Tionscadal Grianghrafadóireachta óige Baile Éadair agus Baile Uí...

Deontais

Deontais
Déanann LCYP Chiarraí bainistíocht ar dhá scéim deontais arb é is aidhm dóibh cruthaitheacht na n-óg a fheabhsú. Tá Scéim Deontais Amharclainne Óige curtha ar bun chun tacú le forbairt amharclainne óige sa chontae. Tacaíonn Scéim Deontais Chruthaitheach don Aos Óg le cruthaitheacht sa phobal agus fáiltíonn sí roimh iarratais ó eagraíochtaí, pobail, grúpaí óige...
© 2022 Kerry Education and Training Board./Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí. Registered Charity Number (RCN): 20083243. Web Design Kerry by Egg.
Ukrainian Community Support: Information and Updates
This is default text for notification bar