Press "Enter" to skip to content

Cruthaitheacht

Cad é LCYP Chiarraí?

Cad é LCYP Chiarraí?
Bunaíodh Comhpháirtíocht Áitiúil Óige Cruthaitheach Chiarraí in 2019 faoi thionscnamh píolótach chun tacú le cruthaitheacht leanaí agus óige i gCiarraí agus chun í a fheabhsú. Is comhoibriú é LCYP Chiarraí idir cleachtóirí cruthaitheacha, eagraíochtaí agus acmhainní cultúrtha, Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí, Comhairle Contae Chiarraí, Ionad Oideachais Chiarraí, Coiste Cúraim Leanaí Chontae Chiarraí, Scoileanna (Bunscoil...

Acmhainní Ar Líne

Acmhainní Ar Líne
Tá raon acmhainní ar líne cruthaithe againn a d’fhéadfadh a bheith cabhrach duit mar dhuine óg, mar cheannaire grúpa, mar mhúinteoir nó mar éascaitheoir. Íoslódáil an PDF nó an físeán de do rogha féin le do thoil agus bain taitneamh as an ngníomhaíocht i do chuid ama féin. Gineadh na hacmhainní seo le linn na...

Gníomhaíochtaí Tionscadail

Gníomhaíochtaí Tionscadail
Select YearAll202120202019 Ráithe 2:Cur Chun Cinn Lá Tarraingthe Náisiúnta i gcomhar leis an dá LCYP eile ag ETBanna Luimnigh-an Chláir agus Laois-Uíbh ...Read More Méadú ar dheiseanna cruthaitheacha sna cláir nó sna tionscadail atá ann cheana in 2020 Ráithe 2: Cur Chun Cinn Lá Tarraingthe Náisiúnta i gcomhar leis an dá LCYP eile ag ETBanna...

Deontais

Deontais
Déanann LCYP Chiarraí bainistíocht ar dhá scéim deontais arb é is aidhm dóibh cruthaitheacht na n-óg a fheabhsú. Tá Scéim Deontais Amharclainne Óige curtha ar bun chun tacú le forbairt amharclainne óige sa chontae. Tacaíonn Scéim Deontais Chruthaitheach don Aos Óg le cruthaitheacht sa phobal agus fáiltíonn sí roimh iarratais ó eagraíochtaí, pobail, grúpaí óige...
© 2021 Kerry Education and Training Board./Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí. Web Design Kerry by Egg.