Press "Enter" to skip to content

Scéim Deontais

Is údarás reachtúil oideachais agus oiliúna agus soláthraí seirbhísí Bunscoile, Iar-Bhunscoile agus Breisoideachais agus Oiliúna i gContae Chiarraí é Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí (BOO Chiarraí). Tá sé ina príomhpháirtí i gComhpháirtíocht Áitiúil Óige Chruthaitheach Chiarraí (LCYP Chiarraí), tionscadal a chuireann rochtain ar dheiseanna cruthaitheacha chun cinn do leanaí agus do dhaoine óga ina bpobail.

Ba mhaith le LCYP Chiarraí na deiseanna deontais seo a leanas a fhógairt in 2022:

1.     Comhpháirtíocht Áitiúil Óige Chruthaitheach Chiarraí – Scéim Deontais Amharclann Óige 2021. Dáta Deiridh: Dé hAoine 28th Eanáir 2022.

2.     Scéim Deontas Óige Cruthaitheach Dáta Deiridh: Dé hAoine 7 Bealtaine 2022

Is féidir leis na grúpaí seo a leanas iarratas a dhéanamh ar an scéim deontais: Eagraíochtaí cruthaitheacha nó cultúrtha áitiúla, comhlachtaí san Earnáil Phoiblí, Cuideachtaí nó carthanais neamhbhrabúis, Soláthraithe seirbhísí agus tionscadal cruthaitheach san earnáil phríobháideach lena n-áirítear ealaíontóirí, dearthóirí, déantóirí agus gairmithe ar fud na dtionscal cruthaitheach; Eagraíochtaí pobalbhunaithe, lena n-áirítear Ionaid Acmhainní Teaghlaigh, Grúpaí Óige agus Soláthraithe Seirbhíse Óige ar mian leo cruthaitheacht a fhorbairt ina bpobal.

Tá Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí ag lorg iarratais ar mhaoiniú faoin dá shnáithe maoinithe agus fáiltítear roimh iarratais ar thionscadail faoi stiúir na hóige a thacaíonn le cruthaitheacht leanaí agus daoine óga i gCiarraí. Caithfear tionscadail a réadú in 2022.

Is féidir foirmeacha iarratais a íoslódáil ó

Scéim Deontais Óige Ildánach  Scéim Deontais Amharclann Óige

Seol aighneachtaí maidir le hiarratais trí ríomhphost amháin le do thoil chuig denright@kerryetb.ie faoi spriocdháta an iarratais. Ní ghlacfar ach le foirmeacha iarratais oifigiúla.

Cuireann Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí seirbhísí ar fáil do cheantair Ghaeltachta. Cuirfear fáilte roimh chomhfhreagras i nGaeilge. Dícháileofar iarrthóirí má dhéanann siad canbhasáil.

Sochaí Foghlama a Chruthú i gCiarraí

© 2022 Kerry Education and Training Board./Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí. Registered Charity Number (RCN): 20083243. Web Design Kerry by Egg.
Ukrainian Community Support: Information and Updates
This is default text for notification bar