Press "Enter" to skip to content

Filíocht Mar Leigheas Ceardlann Beo le Siobhán De Paor

Tugann scríbhneoireacht cruthaitheach bealach dúinn muid fhéinigh a léiriú. Is rud chumhachtach é tú fhéin a chur in iúil os chomhair lucht éisteachta atá oscailte. Cabhraíonn aithriseoireacht le do chuid féin-mhuinín a fhorbairt agus chun mothúcháin greamaithe a scaoileadh chomh maith. Bí le Siobhán chun leid a fháil ar conas aimsiú, scríobh is aithris a dhéanamh ar do fhocail údarásach fhéin i ceardlann a chuireann filíocht ar fáil do chách. Beidh uirlisí fileata is cleachtaí aireachais san áireamh. Peann, páipéar agus foclóir ag taistáil

© 2023 Kerry Education and Training Board./Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí. Registered Charity Number (RCN): 20083243. Web Design Kerry by Egg.
Strategy Statement 2023-2027 – Building Your Future Learn more Ráiteas Straitéise 2023-2027 – Ag Tógáíl Do Thodhchaí Learn more
This is default text for notification bar