Press "Enter" to skip to content

ÉISTIGÍ! OIDEACHAS SA CHEOL AGUS BEART I LEITH CHÚRSAÍ AERÁIDE

Cúrsa faoi leith do leanaí arna leagan amach mar bheart idirghabhála le daltaí bunscoile is ea ÉISTIGÍ! Comhrá agus tuiscint atá i gceist, ciúnas agus na scéalta a chuirtear in iúl idir na nótaí. Cuirtear uirlisí tríthoiseacha le chéile agus seinntear iad. Déantar ceiliúradh ar an tsamhlaíocht atá sa duine. Ghlac Scoil an Ghleanna, Baile na Sceilge, Scoil Náisiúnta na Toirbhirte, Trá Lí, agus Scoil Réalta na Maidine, Lios Tuathail páirt sa chlár go dtí seo.

© 2023 Kerry Education and Training Board./Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí. Registered Charity Number (RCN): 20083243. Web Design Kerry by Egg.
Strategy Statement 2023-2027 – Building Your Future Learn more Ráiteas Straitéise 2023-2027 – Ag Tógáíl Do Thodhchaí Learn more
This is default text for notification bar