Press "Enter" to skip to content
Ionad Ealaíona Pobail & Breisoideachais agus Oiliúna Tech Amergin

Ionad Ealaíona Pobail & Breisoideachais agus Oiliúna Tech Amergin

Is ar an gCoireán ar Mhórchuaird Chiarraí ag breathnú amach ar an Aigéan Atlantach atá Ionad Ealaíon Pobail agus Ionad Breisoideachais agus Oiliúna Tech Amergin suite. Is in ómós don phearsa miotaseolaíochta Amergin, a dtugtar Aimhirghin Glúngheal air in amanna, a ainmníodh an t-ionad. Tá Tech Amergin suite i bhfoirgneamh Iar-Ghairmscoil an Choireáin.
Áirítear ceardlann ceirmeachta, seomra péintéireachta, seomra adhmadóireachta, seomra TF, seomra túir/oifig, halla éisteachta/amharclann ar na háiseanna.
Áirítear tollán agus gairdín poiblí ar na háiseanna faoin spéir. Tá foireann dhíograiseach ag Ionad Ealaíon Pobail & Ionad Breisoideachais agus Oiliúna Tech Amergin a chuireann réimse ranganna i rith an lae agus ranganna oíche ar fáil do dhaoine atá ag tosú agus do dhaoine atá ar ardleibhéal, cuirtear na cúrsaí sin ar fáil faoi Chlár Litearthachta agus Bunoideachais an BTEI. Cuirtear réimse leathan ceardlanna deiridh seachtaine ar fáil san ionad freisin. I measc na n-ábhar a pléadh go dtí seo tá, scannánaíochta, fótagrafaíocht dhigiteach, salsa, ealaíona & ceardaíocht, seol a leagan, péintéireacht, cnocadóireacht, seandálaíocht, fíodóireacht ciseán, ceirmeacht agus damhsa. Tá Tech Amergin suite in áit dochreidte, ina bhfuil atmaisféar cairdiúil agus suaimhneach ina gcuirtear cláir oideachais agus imeachtaí ealaíon agus cultúir ar fáil.
Cé go bhfuil clár oideachais iléagsúil agus gnóthach á chur ar fáil ag Ionad Ealaíne Pobail agus Ionad Breisoideachais agus Oiliúna Tech Amergin tá clár spéisiúil ealaíon & cultúir á reáchtáil ag an Ionad freisin.

Cuir isteach ar chúrsa

Bainisteoir, Susan Walsh.

087 2785290

manager@techamergin.com

Ionad Ealaíona Pobail & Breisoideachais agus Oiliúna Tech Amergin

An Coireán

Co. Chiarraí

V23 A243

066 9478956

admin@techamergin.com

VIEW ON GOOGLE MAPS

© 2021 Kerry Education and Training Board./Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí. Registered Charity Number (RCN): 20083243. Web Design Kerry by Egg.