Press "Enter" to skip to content
Litearthacht Daoine Fásta agus Oideachas Bunúsach

Litearthacht Daoine Fásta agus Oideachas Bunúsach

Cuireann an tSeirbhís Litearthachta d’Aosaigh ranganna grúpa agus teagasc duine le duine saor in aisce agus faoi rún ar fáil do dhaoine fásta atá ag iarraidh feabhas a chur ar ar gcuid scileanna léitheoireachta, scríbhneoireachta, litrithe, mata nó ar na bunscileanna ríomhaireachta atá acu.

Is ranganna páirtaimseartha a bhíonn i gceist agus múineann teagascóirí oilte na ranganna sin i dtimpeallacht chairdiúil agus neamhfhoirmeálta.  Tá ranganna ar fáil ar fud an chontae.  Cuirimid meascán de ranganna i rith an lae agus ranganna oíche ar fáil.

Cuirimid na ranganna seo a leanas ar fáil:

 • Cúrsaí léitheoireachta, scríbhneoireachta agus litrithe
 • Bunchúrsaí uimhearthachta
 • Cúrsaí matamaitice
 • Cúrsaí bunscileanna ríomhaireachta / Scileanna Idirlín/ cúrsaí sna Meáin Dhigiteacha
 • Cúrsaí sa Teicneolaíocht Chliste
 • Ranganna i dTeoiric do Thiománaithe
 • Cúrsaí foghlama san ionad oibre
 • Cúrsaí foghlama don teaghlach
 • Cúram do Leanaí/Forbairt agus Súgradh Leanaí
 • Cúrsaí Bia & Cothaithe
 • Cúrsaí gairneoireachta
 • Cúrsaí Béarla do Dhaoine a labhraíonn Teangacha Eile
 • Is féidir Bunchúrsaí Ríomhaireachta agus Bunchúrsaí Matamaitice a dhéanamh trí Ghaeilge sa Daingean.

Cuirimid creidiúnú ar fáil (cáilíochtaí deimhnithe) i:

Modúil QQI, Leibhéil 1-4

A Theagascóirí cliceáil anseo le dul chuig láithreán gréasáin acmhainní ar líne Sheirbhís Bhunoideachas d’Aosaigh Chiarraí.

Tá an clár Litearthachta d’Aosaigh cómhaoinithe ag Rialtas na hÉireann agus ag Ciste Sóisialta na hEorpa mar chuid den Chlár ESF um Infhostaitheacht, Cuimsiú agus Foghlaim 2014-2020.

Teagmháil

ÁITEANNA TEAGMHÁIL FÓN RÍOMHPHOST
Ionad Aosoideachais Uí Chonaill, Cathair Saidhbhín, Co. Chiarraí Deirdre O’Shea 066 947 3166

086 046 0506

 

killorglinabe@staff.kerryetb.ie

 

Ionad Aosoideachais Cill Orglan, An Lóiste, Sráid an Mhargaidh, Cill Orglan, Co. Chiarraí Deirdre O’Shea 066 979 0765

086 046 0506

killorglinabe@staff.kerryretb.ie

 

Ionad Breisoideachais agus Oiliúna, An Daingin, Tigh na Ríseach, Sráid na nGabhar, An Daingean Bill McConnell 066 915 2361

086 815 9881

 

 

dingleabe@staff.kerryetb.ie

 

Ionad Aosoideachais Neidín, Ardán an Chloig, Neidín, Co. Chiarraí Maggie O’Sullivan Graham 064 664 2728

086 8279248

 

kenmareabe@staff.kerryetb.ie

 

Seirbhís Aosfhoghlama, Cill Airne, 37,an tSráid Ard, Cill Airne, Co. Chiarraí

 

Mary Concannon 064 663 6990

086 796 9625

 

killarneyabe@staff.kerryetb.ie

Ionad Bunata Aosach Lios Tuathail, 58, Sráid an Teampaill, Lios Tuathail, Co. Chiarraí Mary Barrett-Swaine 068 238 66

086 796 9627

 

listowelabe@staff.kerryetb.ie

 

 

Ionad Pobail Oileán Ciarraí, Killegane, Oileán Ciarraí, Co. Chirarraí Mary Barrett-Swaine 086 796 9627  

listowelabe@staff.kerryetb.ie

 

 

Ionad Litearthacht agus Oideachas Bunata Aosach Trá Lí, Ionad Oiliúna Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí, Móin an Bhaile, Trá Lí, Co. Chiarraí Maeve Tuohy 0667126444

086 796 9624

 

traleeabe@staff.kerryetb.ie

 

ÁITEANNA TEAGMHÁIL FÓN RÍOMHPHOST
O’Connell Centre, Caherciveen, Co. Kerry Deirdre Fitzgerald 066 947 3166

086 046 0506

 

killorglinabe@staff.kerryetb.ie

 

The Lodge, Market Street, Killorglin, Co. Kerry Deirdre Fitzgerald 066 979 0765

086 046 0506

killorglinabe@staff.kerryretb.ie

 

Ionad Breisoideachais agus Oiliúna, An Daingin, Tigh na Ríseach, Sráid na nGabhar, An Daingean Bill McConnell 066 915 2361

086 815 9881

 

 

dingleabe@staff.kerryetb.ie

 

Kenmare Adult Education Centre, Bell Heights, Kenmare, Co. Kerry Maggie O’Sullivan Graham 064 664 2728

086 8279248

 

kenmareabe@staff.kerryetb.ie

 

Killarney ABE Centre, 37 High Street, Killarney, Co. Kerry

 

Mary Concannon 064 663 6990

086 796 9625

 

killarneyabe@staff.kerryetb.ie

Listowel Adult and Basic Education, The Butler House, The Square, Listowel, Co. Kerry Mary Barrett-Swaine 068 238 66 086 796 9627  

listowelabe@staff.kerryetb.ie

 

 

Castleisland Community Centre

R577, Killegane, Co. Kerry

Mary Barrett-Swaine 086 796 9627  

listowelabe@staff.kerryetb.ie

 

 

Tralee Adult Literacy and Basic Education, Kerry College Monavalley Campus, Monavalley, Tralee, Co Kerry Maeve Tuohy 0667126444

086 796 9624

 

traleeabe@staff.kerryetb.ie

 

© 2020 Kerry Education and Training Board./Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí. Web Design Kerry by Egg.