Press "Enter" to skip to content
Litearthacht Daoine Fásta agus Oideachas Bunúsach

Litearthacht Daoine Fásta agus Oideachas Bunúsach

Cuireann an tSeirbhís maidir le Litearthacht agus Oideachas Bunúsach don Duine Fásta ranganna do ghrúpaí agus teagasc aonair ar fáil, saor ó tháille agus faoi rún, do dhaoine fásta ar mian leo dul chun cinn a dhéanamh maidir leis an léitheoireacht, an scríbhneoireacht, litriú, matamaitic nó bunscileanna ríomhaireachta.

Cuireann Seirbhís Litearthachta BOO Chiarraí cláracha éagsúla ar fáil lena n-áirítear litearthacht agus uimhearthacht, foghlaim teaghlaigh, Béarla do lucht labhartha na teanga (ESOL) agus oideachas bunúsach san ionad oibre. Cuireann an tseirbhís Dianteagasc in Oideachas Bunúsach don Duine Fásta (ITABE) ar fáil chomh maith faoinar féidir leis an bhfoghlaimeoir dianteagasc litearthachta agus uimhearthachta a thapú.

Tá cúigear Eagraithe maidir le Litearthacht don Duine Fásta i mbun na seirbhíse a chuirtear ar fáil in 8 gcinn d’ionaid ar fud an chontae, Trá Lí, Cill Airne, Lios Tuathail, Oileán Chiarraí, an Daingean, an Neidín, Cathair Saidhbhín agus Cill Orglan.

  • Is féidir teastas ar leibhéal 1, 2, nó 3 a ghnóthú ó na cúrsaí ar fad a thairgtear
  • Bíonn na ranganna saor ó tháille, faoi rún agus páirtaimseartha (dhá uair a chloig sa tseachtain)
  • Bíonn ranganna ar siúl i rith an lae, tráthnóna agus ar líne
  • Bíonn foghlaim cumaisc i.e. ar líne agus sa rang, i gceist le roinnt de na ranganna
  • Foghlaim de réir an ráta foghlama sin agat féin i ngrúpa beag nó le teagasc aonair más gá
  • Is féidir tosú ón leibhéal ag a bhfuil duine agus misneach a chothú.

Déantar cistíocht i gcomhar ó Rialtas na hÉireann agus Ciste Sóisialta na hEorpa a chur ar fáil maidir le Litearthacht agus Oideachas Bunúsach don Duine Fásta mar chuid den Chlár Ionfhostaitheachta, Ionchuimsitheachta agus Foghlama 2014 – 2020

Comhfhreagras

Más mian leat breis eolais a fháil mar gheall ar na cúrsaí i do cheantar féin, is féidir labhairt leis an Eagraí áitiúil maidir le Litearthacht do Dhaoine Fásta nó logáil isteach ar www.fetchcourses.ie go bhfeictear liosta na gcúrsaí atá ar fáil i do cheantar féin.

Íoslódáil Bróisiúr


1 Caherciveen ABE Centre
2 Castleisland ABE Centre
3 Dingle ABE Centre
4 Kenmare ABE Centre
5 Killarney ABE Centre
6 Killorglin ABE Centre
7 Listowel ABE Centre
8 Tralee ABE Centre
1 Caherciveen ABE Centre

Lána Uí Dhálaigh,

An tSráid Mhór

Cill Orglan

Co. Chiarraí V93 RT2

Ríomhphost: jogorman@kerryetb.ie

Guthán: 086 010 6413

2 Castleisland ABE Centre

Community Centre, R577, Killegane, Co. Kerry V92 W525

Mary Barrett Swaine

Ríomhphost: listowelabe@staff.kerryetb.ie

Guthán: 086 7969627

3 Dingle ABE Centre

Ionad Breisoideachais agus Oiliúna an Daingin Tigh na Ríseach, Sráid an nGabhar, Daingean Uí Chúis, Co. Chiarraí V92 F952

Ríomhphost: evelyn.long@staff.kerryetb.ie

Guthán: 066 9152361

 
 

 

 

4 Kenmare ABE Centre

Ionad Breisoideachais agus Oiliúna an Neidín, Ardán an Chloig, Neidín, Co. Chiarraí V93 K5CV

Maggie O’Sullivan Graham

Ríomhphost: kenmareabe@staff.kerryetb.ie

Guthán: 086 8279248

Phone: 064 6642728

5 Killarney ABE Centre

37 an tSráid Ard, Cill Airne, Co. Chiarraí V93 NTC0

Mary Concannon

Ríomhphost: killarneyabe@staff.kerryetb.ie

Guthán: 064 6636990

Mobile: 086 7969625

6 Killorglin ABE Centre

Dalys Lane

Main Street

Killorglin

Co. Kerry V93 RT2

Jacqueline O Gorman

Email: jogorman@kerryetb.ie

Tel: 086 010 6413

7 Listowel ABE Centre

The Butler Centre, 12 An Chearnóg, Lios Tuathail, Co. Chiarraí V31 ET9

Mary Barrett Swaine

Ríomhphost: listowelabe@staff.kerryetb.ie

Guthán: 086 7969627

Phone: 068 23866

8 Tralee ABE Centre

Litearthacht agus Oideachas Bunúsach d’Aosaigh, Seomra 2A, Urlár 1, Teach Liber, Móin an Bhaile, Trá Lí, Co. Chiarraí V92 YX9H

Ed O’Connor

Ríomhphost: traleeabe@staff.kerryetb.ie

Fón: 086 074 9786

Cúrsaí ar fáil

© 2023 Kerry Education and Training Board./Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí. Registered Charity Number (RCN): 20083243. Web Design Kerry by Egg.
Ukrainian Community Support: Information and Updates
This is default text for notification bar