Press "Enter" to skip to content

An Bord

ETB-Board

Tháinig téarma oifige Bord nua BOO Chiarraí in éifeacht ar an 26 Iúil 2019.

De réir an Achta um Boird Oideachais agus Oiliúna 2013, is mar seo a leanas comhaltas an Bhoird ar BOO Chiarraí:

  1. 12 chomhalta tofa ag an údarás áitiúil
  2. 2 ionadaí foirne
  3. 2 ionadaí tuismitheoirí
  4. 5 chomhalta a bhfuil spéis nó eolas acu ar chúrsaí oideachais agus oiliúna

Ceapadh na hionadaithe seo a leanas ar Bhord BOO Chiarraí

 

Ainm Foras Ainmniúcháin
Cllr. Jim Finucane Comhairle Contae Chiarraí
Cllr. Terry O’Brien Comhairle Contae Chiarraí
Cllr. Deirdre Ferris Comhairle Contae Chiarraí
Cllr. Cathal Foley Comhairle Contae Chiarraí
Cllr. Michael Cahill Comhairle Contae Chiarraí
Cllr. Fionnán Fitzgerald Comhairle Contae Chiarraí
Cllr. Johnnie Wall Comhairle Contae Chiarraí
Cllr. Norma Moriarty Comhairle Contae Chiarraí
Cllr. Marie Moloney Comhairle Contae Chiarraí
Cllr. Maura Healy-Rae Comhairle Contae Chiarraí
Cllr. Niall O’Callaghan Comhairle Contae Chiarraí
Cllr. Aoife Thornton Comhairle Contae Chiarraí
An tUas. Joseph Brennan Ionadaí Foirne
Le deimhniú Ionadaí Foirne
An tUas. Catriona Kerin Ionadaí Tuismitheoirí
An tUas. Noel Keenan Ionadaí Tuismitheoirí
An tUas. Tim Daly Ionadaíoch ar Eagrais a bhfuil suim nó eolas ar leith acu ar chúrsaí oideachais agus oiliúna
An tUas. Zaid Kassoob Ionadaíoch ar Eagrais a bhfuil suim nó eolas ar leith acu ar chúrsaí oideachais agus oiliúna
An tUas. Joan McCrohan Ionadaíoch ar Eagrais a bhfuil suim nó eolas ar leith acu ar chúrsaí oideachais agus oiliúna
An tUas. John O’Roarke Ionadaíoch ar Eagrais a bhfuil suim nó eolas ar leith acu ar chúrsaí oideachais agus oiliúna
An tUas. Maria O’Gorman Ionadaíoch ar Eagrais a bhfuil suim nó eolas ar leith acu ar chúrsaí oideachais agus oiliúna

íosluchtú

Cód Cleachtais
Cód Iompair
© 2021 Kerry Education and Training Board./Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí. Web Design Kerry by Egg.