Press "Enter" to skip to content

Logáil Isteach na Foirne agus An Bord

An Bord

An Bord
Tháinig téarma oifige Bord nua BOO Chiarraí in éifeacht ar an 26 Iúil 2019. De réir an Achta um Boird Oideachais agus Oiliúna 2013, is mar seo a leanas comhaltas an Bhoird ar BOO Chiarraí: 12 chomhalta tofa ag an údarás áitiúil 2 ionadaí foirne 2 ionadaí tuismitheoirí 5 chomhalta a bhfuil spéis nó eolas...

Baill Bhord BOO Chiarraí

Baill Bhord BOO Chiarraí
Tháinig téarma oifige Bord nua BOO Chiarraí in éifeacht ar an 26 Iúil 2019. De réir Acht na mBord Oideachais agus Oiliúna 2013, is mar seo a leanas a socraíodh ballraíocht ar Bhord BOO Chiarraí: 12 ball tofa ag an údarás áitiúil 2 ionadaí foirne 2 ionadaí tuismitheoirí 5 bhall a bhfuil suim nó eolas...
© 2021 Kerry Education and Training Board./Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí. Registered Charity Number (RCN): 20083243. Web Design Kerry by Egg.