Press "Enter" to skip to content

Comhoibriú Choláiste Chiarraí le Foireann Ceartais Óige Chiarraí

Is nascthionscadal é seo, a chabhraíonn le forbairt chruthaitheach agus leibhéil rannpháirtíochta daoine óga laistigh de Chlár an Gharda Síochána um Cheartas i leith an Aosa Óig chun ceirdeanna a dhéanamh i gColáiste Chiarraí ag BOO Chiarraí.

© 2023 Kerry Education and Training Board./Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí. Registered Charity Number (RCN): 20083243. Web Design Kerry by Egg.
Strategy Statement 2023-2027 – Building Your Future Read our statement Ráiteas Straitéise 2023-2027 – Ag Tógáíl Do Thodhchaí Léigh ár ráiteas
This is default text for notification bar