Press "Enter" to skip to content
SDOG

SDOG

Clár lánaimseartha dhá bhliain é SDOG do Dhaoine Fásta atá 21 bhliain d’aois agus níos sine atá ag fáil íocaíocht cháilitheach ón Roinn Coimirce Sóisialaí nó céilí nó páirtí duine fásta iad atá ag fáil íocaíocht cháilitheach.  Tá na cúrsaí seo saor in aisce agus bíonn na rannpháirtithe fós ábalta a gcuid íocaíochtaí DSP a fháil. Bíonn féilire SDOG ag iarraidh cloí chomh maith agus is féidir le laethanta saoire na meánscoileanna. Cuirtear Gairmthreoir ar fáil chomh maith. Cuirtear an Ardteistiméireacht ar fáil i Lios Tuathail do Dhaoine Fásta. Cuireann gach ionad Mórdhámhachtainí QQI ar fáil. Níl aon chostas ar na cúrsaí.

SDOG Chill Airne

Carrchlós na Sráide Nua, Cill Airne, Co. Chiarraí V93 V127

064 6637757

SDOG Lios Tuathail

Coláiste Breisoideachais, Chiarraí Thuaidh, Lios Tuathail, Co. Chiarraí V31 WD34

068 21023/22628

SDOG agus Ógtheagmháil Chiarraí Theas

an Lóiste, Sráid an Mhargaidh, Cill

066 9762748

SDOG Thrá Lí

Trá Lí, Co. Chiarraí V92 YE27

066 7121041

© 2024 Kerry Education and Training Board./Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí. Registered Charity Number (RCN): 20083243. Web Design Kerry by Egg.
Becoming a Community National School Information Webinar Watch Here Seimineár Gréasáin faoin turas i dtreo Scoil Náisiúnta Phobal Féach anseo
This is default text for notification bar