Press "Enter" to skip to content
VTOS

VTOS

Clár lánaimseartha dhá bhliain é VTOS do Dhaoine Fásta atá 21 bhliain d’aois agus níos sine atá ag fáil íocaíocht cháilitheach ón Roinn Coimirce Sóisialaí nó céilí nó páirtí duine fásta iad atá ag fáil íocaíocht cháilitheach.  Tá na cúrsaí seo saor in aisce agus bíonn na rannpháirtithe fós ábalta a gcuid íocaíochtaí DSP a fháil. Bíonn féilire VTOS ag iarraidh cloí chomh maith agus is féidir le laethanta saoire na meánscoileanna. Cuirtear Gairmthreoir ar fáil chomh maith. Cuirtear an Ardteistiméireacht ar fáil i Lios Tuathail do Dhaoine Fásta. Cuireann gach ionad Mórdhámhachtainí QQI ar fáil. Níl aon chostas ar na cúrsaí.

Ionad VTOS Chill Airne

Carrchlós na Sráide Nua, Cill Airne, Co. Chiarraí V93 V127

064 6637757

Ionad VTOS Lios Tuathail

Coláiste Breisoideachais, Chiarraí Thuaidh, Lios Tuathail, Co. Chiarraí V31 WD34

068 21023/22628

Ionad VTOS agus Ógtheagmhála Chiarraí Theas

an Lóiste, Sráid an Mhargaidh, Cill

066 9762748

Ionad VTOS Thrá Lí, an Chlais Thiar

Trá Lí, Co. Chiarraí V92 YE27

066 7121041

© 2020 Kerry Education and Training Board./Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí. Web Design Kerry by Egg.