Press "Enter" to skip to content
Ógtheagmháil

Ógtheagmháil

Ógtheagmháil

Tugann Ógtheagmháil an deis do dhaoine idir 15-20 bliain a fhágann an scoil luath mórdhámhachtainí a bhaint amach ionas gur féidir leo dul ar aghaidh chuig breis oideachais agus oiliúna, ardoideachas nó fostaíocht. Coinníonn foghlaimeoirí a n-íocaíocht DSP Cuirtear Gairmthreoir ar fáil. Leagtar béim ar fhorbairt phearsanta. Is féidir tabhairt faoin Ardteistiméireacht Fheidhmeach in Ógtheagmháil LCA i dTrá Lí. Is féidir Mórdhámhachtainí QQI a bhaint amach in ionaid eile dár gcuid. Níl aon táillí i gceist.

Ógtheagmháil Chiarraí

Suíomh Teagmhálaí Teil Ríomhphost
Tralee Youthreach
Liber House,
Monavalley,
Tralee,
Co. Kerry
V92 NN80
Maaike Verhuizen 066 71 80484  

Maaike.verhuizen@staff.kerryetb.ie
tyr@staff.kerryetb.ie

 

LCA Youthreach
Áras an Phobail,
Croílár na Mishéalach, Tralee,                                     Co Kerry
V92 CRW8
Rena Powell 066 71 24114 Rena.powell@staff.kerryetb.ie
lcayr@staff.kerryetb.ie
Killarney Youthreach
50 High Street,
Killarney,
Co Kerry
V93 W57T
John Adams 064 663 2559  

John.adams@staff.kerryetb.ie
kyr@staff.kerryetb.ie

 

 

Listowel Youthreach
The Butler Centre,
12 The Square,
Listowel,
Co Kerry
V31 ET91
Tim O’Connor 068 57320 Tim.oconnor@staff.kerryetb.ie
lyr@staff.kerryetb.ie
© 2023 Kerry Education and Training Board./Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí. Registered Charity Number (RCN): 20083243. Web Design Kerry by Egg.
Strategy Statement 2023-2027 – Building Your Future Learn more Ráiteas Straitéise 2023-2027 – Ag Tógáíl Do Thodhchaí Learn more
This is default text for notification bar