Press "Enter" to skip to content

Cláir Bhreisoideachais & Oiliúna

Litearthacht Daoine Fásta agus Oideachas Bunúsach

Litearthacht Daoine Fásta agus Oideachas Bunúsach
Cuireann an tSeirbhís maidir le Litearthacht agus Oideachas Bunúsach don Duine Fásta ranganna do ghrúpaí agus teagasc aonair ar fáil, saor ó tháille agus faoi rún, do dhaoine fásta ar mian leo dul chun cinn a dhéanamh maidir leis an léitheoireacht, an scríbhneoireacht, litriú, matamaitic nó bunscileanna ríomhaireachta. Cuireann Seirbhís Litearthachta BOO Chiarraí cláracha éagsúla ar...

SDOG

SDOG
Clár lánaimseartha dhá bhliain é SDOG do Dhaoine Fásta atá 21 bhliain d'aois agus níos sine atá ag fáil íocaíocht cháilitheach ón Roinn Coimirce Sóisialaí nó céilí nó páirtí duine fásta iad atá ag fáil íocaíocht cháilitheach.  Tá na cúrsaí seo saor in aisce agus bíonn na rannpháirtithe fós ábalta a gcuid íocaíochtaí DSP a...
© 2021 Kerry Education and Training Board./Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí. Web Design Kerry by Egg.