Press "Enter" to skip to content

Cláir Bhreisoideachais & Oiliúna

Litearthacht Daoine Fásta agus Oideachas Bunúsach

Litearthacht Daoine Fásta agus Oideachas Bunúsach
Cuireann an tSeirbhís Litearthachta d'Aosaigh ranganna grúpa agus teagasc duine le duine saor in aisce agus faoi rún ar fáil do dhaoine fásta atá ag iarraidh feabhas a chur ar ar gcuid scileanna léitheoireachta, scríbhneoireachta, litrithe, mata nó ar na bunscileanna ríomhaireachta atá acu. Is ranganna páirtaimseartha a bhíonn i gceist agus múineann teagascóirí oilte...

VTOS

VTOS
Clár lánaimseartha dhá bhliain é VTOS do Dhaoine Fásta atá 21 bhliain d'aois agus níos sine atá ag fáil íocaíocht cháilitheach ón Roinn Coimirce Sóisialaí nó céilí nó páirtí duine fásta iad atá ag fáil íocaíocht cháilitheach.  Tá na cúrsaí seo saor in aisce agus bíonn na rannpháirtithe fós ábalta a gcuid íocaíochtaí DSP a...
© 2020 Kerry Education and Training Board./Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí. Web Design Kerry by Egg.