Press "Enter" to skip to content

Breisoideachas & Oiliúint

Printíseachtaí

Printíseachtaí
Idir dhá bhliain agus ceithre bliana ar fhad a bhíonn printíseacht.  Is clár é ina bhfuil céimeanna céimnithe agus ina mbeidh tú ag saothrú de réir mar a bheidh tú ag foghlaim. Baineann cuid de na céimeanna sin le hoiliúint agus is foghlaim ar an láthair oibre atá i gceist le 50% ar a laghad...

Tacaíocht agus Treoir d’Fhoghlaimeoirí

Tacaíocht agus Treoir d’Fhoghlaimeoirí
Maidir Linne Tacaíochtaí Faisnéise Threoirchomhairleoireacht Acmhainní Maidir Linne Tá Seirbhís Treorach agus Faisnéise Chiarraí d’Aoisigh (KAGIS), mar chuid de Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí a chuireann Seirbhís Treorach gairmiúil agus Faisnéise Chiarraí d’Aoisigh ar fáil do dhaoine incháilithe i gCiarraí. Conas is féidir le KAGIS cuidiú leatsa? Tá dhá chuid i KAGIS Tacaíochtaí Faisnéise agus Treoirchomhairleoireacht...

Dearbhú Cáilíochta FET

Dearbhú Cáilíochta FET
Tá BOO Chiarraí ag forbairt polasaithe agus nósanna imeachta nua (QAP), ag baint úsáide as a chleachtas cáilíochta reatha - ag cinntiú go gcuirfear cur chuige comhsheasmhach i bhfeidhm ar fud sholáthar agus seirbhísí FET.  Déantar cur síos sna doiciméid atá leagtha amach ar an gcur chuige uileghabhálach agus ar pholasaí ardchaighdeáin BOO Chiarraí agus...
© 2019 Kerry Education and Training Board./Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí. Web Design Kerry by Egg.