Press "Enter" to skip to content
An obair a dhéanaimid
c.1,000
An Fhoireann
c.2394
Mic Léinn Lánaimseartha
c.11,000
Daltaí FET
c.100
Ionaid For-rochtana
c.37
Scoileanna & Ionaid

An obair a dhéanaimid

Ár Luachanna

Tá ár mbunluachanna dírithe ar a chinntiú go mbíonn an ceart ag gach duine chun rochtain a fháil ar dheiseanna oideachais agus oiliúna chun go mbeidh sian in ann lán a gcumais a bhaint amacht. Déanfaimid na luachanna sin a chur chun feidhme go gníomhach trínár gcuid gníomhartha agus iompraíochtaí.

Irish Values

Ár Misean

Sochaí foghlama ar feadh an tsaoil i gCiarraí a chruthú agus forbairt na sochaí sin a chur chun cinn chun go mbeidh rochtain ag gach duine a chónaíonn ann ar an oideachas agus ar an oiliúint a theastaíonn chun go mbeidh siad in ann lán a gcumais a bhaint amach agus chun freastal ar a riachtanais phearsanta, shóisialta, chultúrtha, eacnamaíocha agus shibhialta.

© 2021 Kerry Education and Training Board./Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí. Registered Charity Number (RCN): 20083243. Web Design Kerry by Egg.