Press "Enter" to skip to content

Baill Bhord BOO Chiarraí

ETB Board

Tháinig téarma oifige Bord nua BOO Chiarraí in éifeacht ar an 26 Iúil 2019.

De réir Acht na mBord Oideachais agus Oiliúna 2013, is mar seo a leanas a socraíodh ballraíocht ar Bhord BOO Chiarraí:

  1. 12 ball tofa ag an údarás áitiúil
  2. 2 ionadaí foirne
  3. 2 ionadaí tuismitheoirí
  4. 5 bhall a bhfuil suim nó eolas ar leith acu i gcúrsaí oideachais agus oiliúna

Ceapadh na hionadaithe seo a leanas ar Bhord BOO Chiarraí

Ainm Ainmnithe ag:
Clr. Jim Finucane Comhairle Contae Chiarraí
Clr. Terry O’Brien Comhairle Contae Chiarraí
Clr. Deirdre Ferris Comhairle Contae Chiarraí
Clr. Cathal Foley Comhairle Contae Chiarraí
Clr. Michael Cahill Comhairle Contae Chiarraí
Clr. Fionnán Fitzgerald Comhairle Contae Chiarraí
Clr. Johnnie Ferris Comhairle Contae Chiarraí
Clr. Norma Moriarty Comhairle Contae Chiarraí
Clr. Marie Moloney Comhairle Contae Chiarraí
Clr. Maura Healy-Rae Comhairle Contae Chiarraí
Clr. Niall O’Callaghan Comhairle Contae Chiarraí
Clr. Aoife Thornton Comhairle Contae Chiarraí
An tUas. Joseph Brennan Ionadaí Foirne
An tUas. Maryanne Slattery Ionadaí Foirne
An tUas. Catherine O’Sullivan Ionadaí Tuismitheoirí
An tUas.  Noel Keenan Ionadaí Tuismitheoirí
An tUas. Tim Daly Ionadaíoch ar Eagrais a bhfuil suim nó eolas ar leith acu ar chúrsaí oideachais agus oiliúna
An tUas. Zaid Kassoob Ionadaíoch ar Eagrais a bhfuil suim nó eolas ar leith acu ar chúrsaí oideachais agus oiliúna
An tUas.  Joan McCrohan Ionadaíoch ar Eagrais a bhfuil suim nó eolas ar leith acu ar chúrsaí oideachais agus oiliúna
An tUas. John O’Roarke Ionadaíoch ar Eagrais a bhfuil suim nó eolas ar leith acu ar chúrsaí oideachais agus oiliúna
An tUas. Maria O’Gorman Ionadaíoch ar Eagrais a bhfuil suim nó eolas ar leith acu ar chúrsaí oideachais agus oiliúna
© 2023 Kerry Education and Training Board./Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí. Registered Charity Number (RCN): 20083243. Web Design Kerry by Egg.
Strategy Statement 2023-2027 – Building Your Future Learn more Ráiteas Straitéise 2023-2027 – Ag Tógáíl Do Thodhchaí Learn more
This is default text for notification bar