Press "Enter" to skip to content

Rochtain a Mhéadú

An teacht atá ag leanaí agus ag daoine óga a mhéadú chun go mbeidh duine ar bith, beag beann ar chúlra agus acmhainn an duine sin, ábalta teacht ar thionscadail, cláir chruthaitheacha agus deiseanna cruthaitheacha a bhainfear sult astu. Tá luach thábhachtach ag baint leis seo do LCYP Chiarraí. Is é is aidhm leis ná freastail a dhéanamh ar na daoine nach mbíonn sé éasca i gcónaí iad a shroich, a bheith ag obair le leanaí agus le daoine óga ar bhealach atá sábháilte agus féin-dhearbhaithe. Beidh seirbhísí LCYP Chiarraí ar fáil ar fud an chontae faoi dheireadh na bliana 2020. Díríodh ar Chathair Saidhbhín/Uíbh Ráthach, Trá Lí agus Lios Tuathail in 2019.

Youth Theatre
Tá cistí ar fáil ag 2020 i gComhpháirtíocht Óige Cruthaitheach Áitiúil Chiarraí, arb é Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí a ...
Read More

Scéim Deontais Amharclann Óige:

Creativity Packs
Tá forbairt déanta ag LCYP Chiarraí ar phacáiste lán le hábhar ealaíne agus ceardaíochta a bheidh le dáileadh ar fud ...
Read More

Pacáistí Cruthaitheachta

© 2020 Kerry Education and Training Board./Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí. Web Design Kerry by Egg.