Press "Enter" to skip to content

Deontais

Déanann LCYP Chiarraí bainistíocht ar dhá scéim deontais arb é is aidhm dóibh cruthaitheacht na n-óg a fheabhsú. Tá Scéim Deontais Amharclainne Óige curtha ar bun chun tacú le forbairt amharclainne óige sa chontae. Tacaíonn Scéim Deontais Chruthaitheach don Aos Óg le cruthaitheacht sa phobal agus fáiltíonn sí roimh iarratais ó eagraíochtaí, pobail, grúpaí óige agus iarscoile, Ionaid Acmhainní Teaghlaigh, agus cleachtóirí cruthaitheacha. Tá iarratais á lorg ar thionscadail faoi stiúir na hóige a thacaíonn le cruthaitheacht na n-óg i gCiarraí. Caithfear tionscadail a réadú i mbliain an iarratais.

2023 Scéim Deontais Amharclannaíochta don Óige

2023 Scéim Deontais Amharclannaíochta don Óige

Is mian le LCYP Chiarraí na deiseanna deontais seo a leanas a fhógairt in 2023: 1.   Scéim Deontais Amharclannaíochta don Óige – ...
Youth

Guth Leanaí agus Óige

Treoraíonn guth an linbh agus na hóige gníomhaíochtaí Comhpháirtíochta Cruthaitheacha Óige Áitiúil Chiarraí. Ciallaíonn sé go n-éistimid le tuairimí agus ...
Grants

Treoir maidir le Scéim Deontais Óige Ildánach 2020

Réamhrá Bunaíodh Comhpháirtíocht Áitiúil Óige Ildánach Chiarraí sa bhliain 2019 chun treisiú le bearta cruthaitheachta don óige tar éis am scoile ...
Expression of Interest

Nóta Treorach maidir lena mbaineann le Léiriú Spéise

Réamhrá: Tá cistíocht bhreise don bhliain 2020 ag Comhpháirtíocht Áitiúil Óige Ildánach Chiarraí, arb é Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí ...
Youth Theatre

Scéim Deontais Amharclann Óige:

Tá cistí ar fáil ag 2020 i gComhpháirtíocht Óige Cruthaitheach Áitiúil Chiarraí, arb é Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí a ...
© 2023 Kerry Education and Training Board./Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí. Registered Charity Number (RCN): 20083243. Web Design Kerry by Egg.
Strategy Statement 2023-2027 – Building Your Future Learn more Ráiteas Straitéise 2023-2027 – Ag Tógáíl Do Thodhchaí Learn more
This is default text for notification bar