Press "Enter" to skip to content

Gníomhaíochtaí Tionscadail

Tionscadal Grianghrafadóireachta óige Baile Éadair agus Baile Uí Dhíbéir Cill Airne
Oibreacha idir Lámha Iniúchadh a dhéanamh ar ár saol, ár n-áiteanna, na spásanna a dhéanaimid féin. Tá dhá ghrúpa daoine ...
Read More

Tionscadal Grianghrafadóireachta óige Baile Éadair agus Baile Uí Dhíbéir Cill Airne

Tá saibhreas samhlaíochta sa Taispeántas Ealaíne Seo Mise i Músaem Contae Chiarraí
Éiríonn le leanaí agus le daoine óga ó chúlraí éagsúla cruthaitheacha Mise agus The Moon le tacaíocht ó Chomhpháirtíocht Chruthaitheach ...
Read More

Tá saibhreas samhlaíochta sa Taispeántas Ealaíne Seo Mise i Músaem Contae Chiarraí

Méadú ar dheiseanna cruthaitheacha sna cláir nó sna tionscadail atá ann cheana in 2020
Ráithe 2:Cur Chun Cinn Lá Tarraingthe Náisiúnta i gcomhar leis an dá LCYP eile ag ETBanna Luimnigh-an Chláir agus Laois-Uíbh ...
Read More

Méadú ar dheiseanna cruthaitheacha sna cláir nó sna tionscadail atá ann cheana in 2020

Creative
Ráithe 2: Cur Chun Cinn Lá Tarraingthe Náisiúnta i gcomhar leis an dá LCYP eile ag ETBanna Luimnigh-an Chláir agus ...
Read More

Méadú ar dheiseanna cruthaitheacha sna cláir nó sna tionscadail atá ann cheana in 2020

Kids
Taispeántas sleamhnán físe ar Windows on Our Lives ag cur síos ar mhothúcháin leanaí agus dhaoine óga i ndomhan atá ...
Read More

Deiseanna Cruthaitheacha Nua curtha ar fáil in 2020

Youth
Treoraíonn guth an linbh agus na hóige gníomhaíochtaí Comhpháirtíochta Cruthaitheacha Óige Áitiúil Chiarraí. Ciallaíonn sé go n-éistimid le tuairimí agus ...
Read More

Guth Leanaí agus Óige

Loading...
© 2022 Kerry Education and Training Board./Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí. Registered Charity Number (RCN): 20083243. Web Design Kerry by Egg.
Ukrainian Community Support: Information and Updates
This is default text for notification bar