Press "Enter" to skip to content

Gníomhaíochtaí Tionscadail

Méadú ar dheiseanna cruthaitheacha sna cláir nó sna tionscadail atá ann cheana in 2020
Ráithe 2:Cur Chun Cinn Lá Tarraingthe Náisiúnta i gcomhar leis an dá LCYP eile ag ETBanna Luimnigh-an Chláir agus Laois-Uíbh ...
Read More

Méadú ar dheiseanna cruthaitheacha sna cláir nó sna tionscadail atá ann cheana in 2020

Creative
Ráithe 2: Cur Chun Cinn Lá Tarraingthe Náisiúnta i gcomhar leis an dá LCYP eile ag ETBanna Luimnigh-an Chláir agus ...
Read More

Méadú ar dheiseanna cruthaitheacha sna cláir nó sna tionscadail atá ann cheana in 2020

Kids
Taispeántas sleamhnán físe ar Windows on Our Lives ag cur síos ar mhothúcháin leanaí agus dhaoine óga i ndomhan atá ...
Read More

Deiseanna Cruthaitheacha Nua curtha ar fáil in 2020

Youth
Treoraíonn guth an linbh agus na hóige gníomhaíochtaí Comhpháirtíochta Cruthaitheacha Óige Áitiúil Chiarraí. Ciallaíonn sé go n-éistimid le tuairimí agus ...
Read More

Guth Leanaí agus Óige

Creativity Packs
Pacáistí Cruthaitheachta Dáileadh Pacáistí Cruthaitheachta do dhaoine óga imeallaithe. I measc na bpacáistí bhí ábhair cheardaíochta agus ealaíne le smaointe ...
Read More

Deiseanna cruthaitheacha a mhéadú i gcláir nó i dtionscadail atá ann cheana 2020

Tá Taispeántas Sleamhnán Físeáin ‘Windows On Our Lives’ beo anois agus an-tóir ag daoine óga ar fud Chiarraí air
Tionscadal Chomhpháirtíocht Áitiúil Óige Chruthaitheach Chiarraí do Chruinniú na nÓg Dé Sathairn an 13 Meitheamh, an lá náisiúnta cruthaitheachta do ...
Read More

Tá Taispeántas Sleamhnán Físeáin ‘Windows On Our Lives’ beo anois agus an-tóir ag daoine óga ar fud Chiarraí air

Loading...
© 2021 Kerry Education and Training Board./Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí. Registered Charity Number (RCN): 20083243. Web Design Kerry by Egg.