Press "Enter" to skip to content

Cad é LCYP Chiarraí?

Tá Comhpháirtíocht Áitiúil Óige Chruthaitheach Chiarraí á bunú faoi thionscnamh píolótach chun tacú leis an gcumas cruthaitheach atá i ndaoine óga agus an cumas sin a fheabhsú. Obair i gcomhar í LCYP Chiarraí idir lucht cruthaitheach, eagraíochtaí & acmhainní cultúir, Bord Oiliúna agus Oideachais Chiarraí, Comhairle Chontae Chiarraí, Ionad Oideachais Chiarraí, Coiste Chúram Leanaí Chontae Chiarraí, Scoileanna (Bunscoileanna & Iar-bhunscoileanna), Oifigigh don Óige, soláthraithe seirbhísí don Óige agus ionaid acmhainní teaghlaigh. Is é an cuspóir atá léi ná gníomhaíochtaí don chruthaitheacht lasmuigh den scoil a chur ar fáil do leanaí agus do dhaoine óga a chuireann le timpeallacht fhoirmeálta scoileanna agus a chuireann leis an obair ar bhealach nach bealach príomhshrutha é.

Daoine óga a dhéanann na ceardlanna, gníomhaíochtaí, cláir agus imeachtaí ar fad a phleanáil, a leagan amach agus a threorú d’fhonn tacú le cruthaitheacht an aosa óig, taithí chruthaitheach agus scileanna cruthaitheacha ag leibhéal áitiúil. Tugann LCYP Chiarraí tús áite do bheith ag obair in éineacht le daoine óga a d’fhéadfadh a bheith leochaileach nó ar an imeall de bharr cúrsaí tíreolaíochta, suímh nó cúinsí. Áirítear ar na limistéir tosaíochta in 2019 agus 2020 Trá Lí, Lios Tuathail, Cathair Saidhbhín agus Leithinis Uíbh Ráthaigh. Is cuid d’Óige Chruthaitheach í LCYP Chiarraí, tionscnamh de chuid an Chláir uile Rialtais Éire Ildánach chun cumas cruthaitheach gach linbh agus duine óig a chumasú.

Díríonn gach togra, clár nó imeacht ar úsáid a bhaint as an tsamhlaíocht chun ní éigin nua a chruthú a bhfuil luach ag daoine óga a bhíonn ag leagan amach na hoibre agus a bhíonn rannpháirteach san obair air. Áirítear ar chláir roimhe seo.

Obair í seo a dtacaíonn Comhordaitheoir Áitiúil Óige Chruthaitheach léi.

Chun tuilleadh eolais a fháil, déan teagmháil le:

Deirdre Enright, Comhordaitheoir Óige Chruthaitheach – BOO Chiarraí

denright@kerryetb.ie            Fón: 066 7193900 nó 085 8734946

© 2020 Kerry Education and Training Board./Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí. Web Design Kerry by Egg.