Press "Enter" to skip to content

Bearta Óige LCYP 2019

AMHARCLANNAÍOCHT ÓIGE: CIARRAÍ THUAIDH
Tá cúig dhuine dhéag de dhéagóirí as Tuaisceart Chiarraí i gcompántas nua ar breá an deis atá ann cumas cruthaitheachta ...
Read More

AMHARCLANNAÍOCHT ÓIGE: CIARRAÍ THUAIDH

AMHARCLANNAÍOCHT ÓIGE - BLAISEADH
Spraoi agus fiosrúchán atá i gceist le hAmharclannaíocht Óige. Eagraíodh seisiúin i dtrí cinn de mheánscoileanna i Lios Tuathail ag ...
Read More

AMHARCLANNAÍOCHT ÓIGE – BLAISEADH

CAN!
CAN! Ceardlann don ghuth seachas aon cheardlann eile. Scéal a chur in iúl le hamhránaíocht a bhí i gceist le ...
Read More

CAN!

SPRAOI LE TEICNEOLAÍOCHT: SCANNÁNAÍOCHT
D'fhoghlaim daltaí i gColáiste na Sceilge, Cathair Saidhbhín, le scannán a léiriú, scéal faoi leith a chur trasna trí mheán ...
Read More

SPRAOI LE TEICNEOLAÍOCHT: SCANNÁNAÍOCHT

ÉISTIGÍ! OIDEACHAS SA CHEOL AGUS BEART I LEITH CHÚRSAÍ AERÁIDE
Cúrsa faoi leith do leanaí arna leagan amach mar bheart idirghabhála le daltaí bunscoile is ea ÉISTIGÍ! Comhrá agus tuiscint ...
Read More

ÉISTIGÍ! OIDEACHAS SA CHEOL AGUS BEART I LEITH CHÚRSAÍ AERÁIDE

GÚRÚNNA SA DEARTHÓIREACHT GHRAFACH
D'eagraigh LCYP Chiarraí agus FRC na Seanchoille ócáid dearthóireachta a raibh a thoradh le feiceáil sa saol mór. Tháinig na ...
Read More

GÚRÚNNA SA DEARTHÓIREACHT GHRAFACH

Loading...
© 2020 Kerry Education and Training Board./Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí. Web Design Kerry by Egg.