Press "Enter" to skip to content

SPRAOI LE TEICNEOLAÍOCHT: SCANNÁNAÍOCHT

D’fhoghlaim daltaí i gColáiste na Sceilge, Cathair Saidhbhín, le scannán a léiriú, scéal faoi leith a chur trasna trí mheán na scannánaíochta. Foghlaimíodh le script físe a scríobh, le scéalchlár scannánaíochta a leagan amach, le ceamaradóireacht a dhéanamh ar ghearrscannán agus eagarthóireacht a dhéanamh ar an ábhar scannánaíochta ina dhiaidh sin. Bhí daltaí dara leibhéal d’aoiseanna éagsúla an-tógtha leis an gclub seo tar éis am scoile agus spraoi á bhaint acu le chéile as obair scannánaíochta chomh maith le tuiscint a fháil ar thionscal na scannán chomh maith. Ní raibh gá le taithí ar bith ar an gceird roimh ré, ach amháin gur chuidigh suim i gcúrsaí scannán agus pictiúrlainne!

© 2023 Kerry Education and Training Board./Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí. Registered Charity Number (RCN): 20083243. Web Design Kerry by Egg.
Strategy Statement 2023-2027 – Building Your Future Learn more Ráiteas Straitéise 2023-2027 – Ag Tógáíl Do Thodhchaí Learn more
This is default text for notification bar