Press "Enter" to skip to content

Amharclanna Óige Chiarraí – Le Chéile do Chruinniú na nÓg 2023

Tagann ceithre amharclann óige Chiarraí le chéile do lá de dhrámaíocht oscailte agus de thaibhiú don phobal. Arna éascú ag John Doran agus Aoife Spratt do Chomhpháirtíocht Áitiúil Óige Chruthaitheach Chiarraí (LCYP).

Tá ríméad orainn imeacht ar leith a fhógairt mar chuid de Chruinniú na nÓg lá náisiúnta na cruthaitheachta leanaí agus óige in Éirinn. Ar siúl Dé Sathairn 10 Meitheamh in Ionad Dúchas Comhaltas in MTU Thrá Lí, tá Amharclanna Óige Chiarraí ar fad ag teacht le chéile do lá ceardlann agus léirithe gearra. Forbraíodh Amharclann óige neamhbhrabúis i gCiarraí mar chomhoibriú cómhaoinithe idir LCYP Chiarraí ag BOO Chiarraí agus an Oifig Ealaíon i gComhairle Contae Chiarraí.  Cuirtear maoiniú ar fáil tríd an Roinn Oideachais, Éire Ildánach, Comhairle Contae Chiarraí agus an Chomhairle Ealaíon. Tá obair shuntasach forbartha déanta ag leibhéal áitiúil chun tacaíocht phobalbhunaithe a fhorbairt d’amharclanna óige a chuireann deiseanna ar fáil do dhéagóirí teacht ar dhrámaíocht agus ar amharclannaíocht óige gar don áit a bhfuil cónaí orthu. I measc na gcomhpháirtithe áitiúla in 2023 tá IRD Centre Waterville; Amharclann & Ionad Ealaíon Naomh Eoin, Lios Tuathail; Áiseanna na hÓige, An Daingean, Seirbhís Óige Dheoise Chiarraí, Spreagtha agus Naomh Eoin Dé ag MTU, Trá Lí.

© 2023 Kerry Education and Training Board./Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí. Registered Charity Number (RCN): 20083243. Web Design Kerry by Egg.
Strategy Statement 2023-2027 – Building Your Future Learn more Ráiteas Straitéise 2023-2027 – Ag Tógáíl Do Thodhchaí Learn more
This is default text for notification bar