Press "Enter" to skip to content

Físeáin Ghearra Chruthaitheacha

Tá na físeáin ghearra atá liostaithe anseo lán le míreanna iontacha d’ealaíontóirí ag cruthú, déantóirí ag déanamh agus is duitse atá siad chun go mbainfidh tú tairbhe astu. Tá cuid acu lán le comhairle agus treoir duit chun go mbeidh tú ábalta tabhairt faoi ghníomhaíocht chruthaitheach sa bhaile.

© 2023 Kerry Education and Training Board./Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí. Registered Charity Number (RCN): 20083243. Web Design Kerry by Egg.
Strategy Statement 2023-2027 – Building Your Future Learn more Ráiteas Straitéise 2023-2027 – Ag Tógáíl Do Thodhchaí Learn more
This is default text for notification bar