Press "Enter" to skip to content

DEARTHÓIREACHT le haghaidh GALF DHÁ MHAIDE

Chuir LCYP Chiarraí agus KDYS Lios Tuathail cúrsa cruthaitheachta ar siúl ar feadh míosa le ceardlanna siamsúla maidir le Cúrsa Galf Dhá Mhaide a dhearadh. Chruthaigh baill an Chlub Óige tíonna agus plásóga tíála dá gcuid féin agus thug siad dúshlán a chéile maidir leis an gcluiche a imirt ar chúrsaí deacra agus leis na cúrsaí casta ar smaoinigh siad orthu a chruthú i ndáiríre. Oibríodh i ngrúpaí ag a raibh scileanna éagsúla, daoine nár rug ar mhaide gailf riamh cheana chomh maith le daoine ar annamh leo gan greim a bheith acu ar cheann.

© 2023 Kerry Education and Training Board./Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí. Registered Charity Number (RCN): 20083243. Web Design Kerry by Egg.
Strategy Statement 2023-2027 – Building Your Future Read our statement Ráiteas Straitéise 2023-2027 – Ag Tógáíl Do Thodhchaí Léigh ár ráiteas
This is default text for notification bar