Press "Enter" to skip to content

Clár Samhraidh Creative Tech agus STEAM

Ag obair le hIonad Acmhainní Teaghlaigh Maine Valley, ba é an misean ná leibhéal compoird a bhaint amaich le teicneolaíocht nua lena n-áirítear dearadh cluiche agus codú; dúshláin ealaíochtbhunaithe a leagan síos maidit le nascacht agust seoltacht; scileanna comhchruinnithe aonair & tógála foirne a fhorbairt. Seachtain iontach le grúpa déagóirí that a bheith cruthaitheach.

© 2023 Kerry Education and Training Board./Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí. Registered Charity Number (RCN): 20083243. Web Design Kerry by Egg.
Strategy Statement 2023-2027 – Building Your Future Read our statement Ráiteas Straitéise 2023-2027 – Ag Tógáíl Do Thodhchaí Léigh ár ráiteas
This is default text for notification bar