Press "Enter" to skip to content
An tAonad Tacaíochta do Ghnóthaí

An tAonad Tacaíochta do Ghnóthaí

Is bunfheidhm de chuid BOO Chiarraí oideachas agus oiliúint a chur ar fáil do dhaoine atá i bhfostaíocht agus ar mian leo uas-sciliú a dhéanamh nó ról a athrú. Ní bhíonn aon táille i gceist ar an bhformhór cúrsaí do dhaoine atá i bhfostaíocht (faoi réir incháilitheachta). Chomh maith leis sin, tugaimid cúnamh do chuideachtaí beaga i leith Anailís ar Riachtanais Oiliúna agus Pleanáil d’Fhorbairt Ghairmiúil a chur i gcrích dá bhfoireann. Ó am go chéile déantar cláir shaincheaptha, a bhíonn curtha in oiriúint de réir riachtanais gnó aonair nó grúpa gnónna ar bhonn réigiúnach, a leagan amach agus a chur ar fáil i gcomhar leis an bhfostaí.

Chun tuilleadh eolais a fháil, déan teagmháil le:

Sharon Browne
Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí (BOO Chiarraí),
Lárphointe,
Bóthar John Joe Sheehy,
Trá Lí,
Co. Chiarraí,
V92 P2FE.

066 712 1488
sbrowne@kerryetb.ie

© 2023 Kerry Education and Training Board./Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí. Registered Charity Number (RCN): 20083243. Web Design Kerry by Egg.
Strategy Statement 2023-2027 – Building Your Future Learn more Ráiteas Straitéise 2023-2027 – Ag Tógáíl Do Thodhchaí Learn more
This is default text for notification bar