Cúrsaí Lánaimseartha

Tá clár Breisoideachais Lánaimseartha forbartha againn atá dírithe orthu siúd a bhfuil forbairt phearsanta á lorg acu nó a mheasann go bhfuil a n-easpa cáilíochtaí oideachais ag cur cosc orthu dul i mbun fostaíochta agus dul chun cinn a dhéanamh. Tá 3 phríomhdheis Lánaimseartha ar fáil thall a d’fhéadfadh a bheith oiriúnach do do chuid riachtanas.
Seirbhísí Eile.

Text size: +AA- Gaeilge

Ógtheagmháil

Is é is Ógtheagmháil ann ná cúrsa oiliúna a dhúnann an bhearna idir an scoil agus an fhostaíocht le cláir atá ceaptha chun freastal ar riachtanais shonracha agus ar chineálacha sainiúla cumais an duine óig.
  • Oiliúint agus taithí oibre
  • Tá liúntas oiliúna bainteach le haois ar fáil
  • Níl aon táillí le híoc
  • An deis Teastas Náisiúnta a bhaint amach
  • Infhostaitheacht a fheabhsú

Critéir

  • A bheith idir 16 bliana d’aois agus 20 bliain d’aois
  • An scolaíocht a bheith fágtha le 6 mhí
  • A bheith dífhostaithe

Ireland's European Structural and Investment Funds Programmes 2014-2020 European Union Department of Education and Skills QQI


Kerry Education and Training Board are subject to review by the Office of the Ombudsman.
Tá Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí faoi réir athbhreithniú ag Oifig an Ombudsman
www.ombudsman.ie