Deiseanna Fostaíochta

Text size: +AA- Gaeilge

Nuashonrú Folúntas

Líon isteach do shonraí chun ár bhfógraí poist a fháil


Ní chuirfear aon fhaisnéis a sholáthrófar ar fáil d’aon tríú páirtithe, agus is chun tú a chur ar an eolas de réir mar a thagann folúntais chun cinn a úsáideann BOO Chiarraí an fhaisnéis sin amháin. Is féidir leat díliostáil am ar bith ón nuashonrú folúntas trí dhul ar ais chuig an leathanach seo.

Ireland's European Structural and Investment Funds Programmes 2014-2020 European Union Department of Education and Skills QQI


Kerry Education and Training Board are subject to review by the Office of the Ombudsman.
Tá Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí faoi réir athbhreithniú ag Oifig an Ombudsman
www.ombudsman.ie