Scoileanna

Seirbhísí Eile.

Text size: +AA- Gaeilge

 

Coláiste Pobail Oileán Ciarraí

Ráiteas Misin

  • Cur ar chumas ár ndaltaí go léir a gcumas iomlán ón taobh acadúil agus morálta de a bhaint amach.
  • Ár ndaltaí a ullmhú don Oideachas Tríú Leibhéal agus don Obair.  
  • Oideachas ar feadh an tsaoil a sholáthar.  
  • Comhoibriú agus cuidiú leis an bpobal áitiúil ar gach bealach.

Sonraí Teagmhála

Seoladh

Coláiste Pobail Oileán Ciarraí,
Oileán Ciarraí,
Co. Chiarraí

Teileafón :  +353 (0)66 714 1196
Facs :  +353 (0)66 714 3929
Ríomhphost:  Seol Ríomhphost
Príomhoide :  Carmel Kelly
Leas-Phríomhoide :  Teresa Lonergan


Ireland's European Structural and Investment Funds Programmes 2014-2020 European Union Department of Education and Skills QQI


Kerry Education and Training Board are subject to review by the Office of the Ombudsman.
Tá Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí faoi réir athbhreithniú ag Oifig an Ombudsman
www.ombudsman.ie