Scoileanna

Seirbhísí Eile.

Text size: +AA- Gaeilge

Fóram Tuismitheoirí


Bunaíodh Fóram Thuismitheoirí Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí sa bhliain 2003 chun feabhas a chur ar an gcumarsáid idir Meánscoileanna BOO Chiarraí & Tuismitheoirí agus chun Fóram a chur ar fáil do Chomhairlí Tuismitheoirí trínar féidir leo teacht le chéile agus comhcheisteanna a phlé.

Ar chúl ó chlé go deas: Debbie Brosnan, Coláiste Pobail Chill Orglan, Treasa Uí Raghaill, Gaelcholáiste Chiarraí, Norma Lee, Gaelcholáiste Chiarraí, Bertie Hickey, Coláiste Pobail Oileán Ciarraí, Annette Cronin, Coláiste Pobail Chill Airne, Rosarie Casey, Coláiste Pobail Lios Tuathail, Marilyn Barrett, Coláiste Pobail Lios Tuathail, Tristan Pashaj, Coláiste Pobail Chill Airne, Noranne Fealey, Coláiste Pobail Lios Tuathail, Chris Tester, Coláiste Pobail Thrá Lí, Joanne Diggin, Scoil Chuimsitheach Thóchair, Evonne Diggins, Scoil Chuimsitheach Thóchair, Anne Marie Lynch, Coláiste na Sceilge & Risikat Kareem, Coláiste Pobail Thrá Lí.

Chun tosaigh ó chlé go deas: Chris Mhic Iomhargáin, comhalta de Choiste SOC, Hugh O’Connell, Coláiste Pobail Oileán Ciarraí, Carol Dempsey, Coláiste Pobail Chill Airne, Marian Curtin, Coláiste na Sceilge, Gene McCarthy, comhalta de Choiste SOC & Pamela Barrett, Coláiste Pobail Chill Orglan

As láthair ón bpictiúr tá Annette O’Donoghue O’Connor, Coláiste Pobail Oileán Ciarraí, Danny Roche, Scoil Chuimsitheach Thóchair, Mary Ward, Coláiste na Sceilge, Noreen O’Reilly, Gaelcholáiste Chiarraí, Mary Regan, Coláiste Pobail Chill Orglan, Kelly Sweeney, Coláiste Pobail Thrá Lí.


Ireland's European Structural and Investment Funds Programmes 2014-2020 European Union Department of Education and Skills QQI


Kerry Education and Training Board are subject to review by the Office of the Ombudsman.
Tá Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí faoi réir athbhreithniú ag Oifig an Ombudsman
www.ombudsman.ie