Deiseanna Fostaíochta

Seirbhísí Eile.

Text size: +AA- Gaeilge

 

Beidh feidhm ag Alt 30 ón 28 Eanáir 2014 agus beidh cosc tar éis an dáta sin ar BOO Chiarraí de réir an dlí íocaíocht a dhéanamh le duine ar bith atá fostaithe i bpost teagaisc i scoil aitheanta mura bhfuil sé nó sí cláraithe leis an gComhairle Mhúinteoireachta. Cliceáil anseo le haghaidh Chiorclán 25/13 chun tuilleadh faisnéise a fháil.

Liostaí Reatha - scrollaigh síos chun tuilleadh a fháil

Loading...

 


Ireland's European Structural and Investment Funds Programmes 2014-2020 European Union Department of Education and Skills QQI


Kerry Education and Training Board are subject to review by the Office of the Ombudsman.
Tá Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí faoi réir athbhreithniú ag Oifig an Ombudsman
www.ombudsman.ie