An Creat Náisiúnta Cáilíochtaí

Tríd an gCreat Náisiúnta Cáilíochtaí (CNC), is féidir comparáid a dhéanamh idir cáilíochtaí, a chinntiú go bhfuil siad ar cháilíocht dhearbhaithe agus go n-aithnítear sa tír seo agus i dtíortha thar lear iad. Tá súil againn go gcuirfidh an leathanach seo ar do chumas tuiscint níos soiléire agus níos éasca a fháil ar struchtúr an CNC agus ar na tairbhí a d’fhéadfá a bhaint as!

Seirbhísí Eile.

Text size: +AA- Gaeilge

 

Awarding bodies

FETAC - Further Education and Training Awards Council

SEC - State Examinations Commission

HETAC - Higher Education and Training Awards Council

IoT - Insitutes of Technology

DIT - Dublin Institute of Technology

Awards in the framework

Minor awards

Supplemental Awards

Special Purpose Awards

(*Diagram used with permission)


Ireland's European Structural and Investment Funds Programmes 2014-2020 European Union Department of Education and Skills QQI


Kerry Education and Training Board are subject to review by the Office of the Ombudsman.
Tá Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí faoi réir athbhreithniú ag Oifig an Ombudsman
www.ombudsman.ie