An Creat Náisiúnta Cáilíochtaí

Tríd an gCreat Náisiúnta Cáilíochtaí (CNC), is féidir comparáid a dhéanamh idir cáilíochtaí, a chinntiú go bhfuil siad ar cháilíocht dhearbhaithe agus go n-aithnítear sa tír seo agus i dtíortha thar lear iad. Tá súil againn go gcuirfidh an leathanach seo ar do chumas tuiscint níos soiléire agus níos éasca a fháil ar struchtúr an CNC agus ar na tairbhí a d’fhéadfá a bhaint as!

Seirbhísí Eile.

Text size: +AA- Gaeilge

Tá an Creat Náisiúnta Cáilíochtaí (CNC) i bhfeidhm ón mbliain 2003. Is é aidhm an CNC ná cáilíochtaí a fhorbairt, a aithint agus a dhámhachtain bunaithe ar chaighdeáin an eolais, na scileanna agus na hinniúlachta a ghnóthaíonn foghlaimeoirí.   


Tá 10 leibhéal sa Chreat. Cuireann BOO Chiarraí cláir ar fáil ó leibhéal 2 go dtí 6, an dá leibhéal sin san áireamh. Ar na leathanaigh seo, feicfidh tú an leibhéal CNC agus an Cineál Dámhachtana is féidir a ghnóthú ó chlár, mar aon le faisnéis ghaolmhar eile chun cabhrú leat cláir oideachais agus oiliúna a thuiscint agus comparáid a dhéanamh eatarthu. Féadfaidh an CNC cabhrú leatsa, an foghlaimeoir, d’oideachas, d’oiliúint agus do ghairm a phleanáil agus féadfaidh sé cabhrú leat roghanna eolasacha a dhéanamh faoi na cáilíochtaí a roghnaíonn tú agus na conairí gairme a d’fhéadfadh a bheith ar fáil duit tar éis iad a chur i gcrích go rathúil a aithint.


Ireland's European Structural and Investment Funds Programmes 2014-2020 European Union Department of Education and Skills QQI


Kerry Education and Training Board are subject to review by the Office of the Ombudsman.
Tá Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí faoi réir athbhreithniú ag Oifig an Ombudsman
www.ombudsman.ie