An nuacht is déanaí

Ag BOO Chiarraí, déanaimid ár ndícheall tú a choinneáil chun dáta ar na forbairtí is déanaí sna hionaid, sna scoileanna agus sna rannáin éagsúla dár gcuid.

Seirbhísí Eile.

Text size: +AA- Gaeilge

Friday
Sep092016

Chúrsaí Breisoideachais agus Oiliúna - Preaseisiúnt

Dé Céadaoin, 24 Lúnasa 2016

Mol Nua do Chúrsaí Breisoideachais agus Oiliúna - eolas suas chun dáta ar chúrsaí Breisoideachais ar fáil in aon áit amháin don chéad uair riamh

Fetchcourses.ie bunaithe ag SOLAS, an tSeirbhís Oideachais Leanúnaigh agus Scileanna agus ag Boird Oideachais agus Oiliúna Éireann 

Preaseisiúnt

Tuesday
Mar292016

Aonach Oideachais agus Oiliúna

Tá BOO Chiarraí ag cur Aonach Oideachais agus Oiliúna ar siúl Déardaoin 12 Bealtaine in Óstán an Brandon, Trá Lí óna 11am go dtí 7pm. Beidh na gnéithe seo a leanas i gceist sa lá: Taispeántais Scileanna / Seastáin / Cainteanna agus Ceardlanna / Aonad Craoltóireachta Lasmuigh Radio Kerry / Lucht Féachana

Click to read more ...

Thursday
Mar242016

Conradh sínithe ag aistriú úinéireacht an láithreáin d’fhoirgneamh nua Ghaelcholáiste Chiarraí 

Shínigh Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí (BOO Chiarraí) conradh ag an gcruinniú Boird 21 Márta ag aistriú an láithreáin ag Páirc Hawley, Trá Lí, ón gComhairle Contae chun scoil nua a thógáil do Ghaelcholáiste Chiarraí. D'fhógair an Roinn Oideachais agus Scileanna i mí  na Samhna 2015 go gcuirfí san áireamh scoil nua do Ghaelcholáiste  Chiarraí ar Chlár Tógála Scoile na Roinne. Fáiltítear go mór roimh aistriú oifigiúil  an láithreáin ón gComhairle Contae chuig BOO Chiarraí.

Tá 2.7 heicteár sa láithreán agus é lonnaithe i bPáirc Hawley, Trá Lí, agus tá dóchas ag BOO Chiarraí  go mbogfaidh an togra ar aghaidh go dtí an chéad chéim eile le deontas maoinithe déabhlóidithe. An spriocdháta do thógáil an fhoirgnimh scoile nua ná 2017 mar atá leagtha amach sa Chlár Tógala Scoile a foilsíodh le déanaí.

Gaelcholáiste Chiarraí Preaseisiúint 21.03.2016

Wednesday
Nov182015

Preasráiteas

Rinneadh láithreán gréasáin Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí a fhorbairt in 2012 agus is é Google Translate a bhí taobh thiar den rogha Ghaeilge ar an láithreán gréasáin.

Ardaíodh ceist maidir le caighdeán an aistriúcháin sin Déardaoin, an 1 Deireadh Fómhair 2015. Baineadh an rogha den láithreán gréasáin ar an bpointe.

Is mian le BOO Chiarraí a dheimhniú go bhfuil Gaeilge á cur ar gach inneachar nach n-athraíonn ar an láithreán gréasáin faoi láthair.

Cuirfear an t-inneachar sin ar fáil i nGaeilge a luaithe a bheidh an próiseas curtha i gcrích. Tá BOO Chiarraí lántiomanta d’fhorbairt agus do chur chun cinn na Gaeilge agus tá sé ag tnúth go mór le fuascailt na ceiste seo tar éis an phróisis aistriúcháin.

Wednesday
Nov182015

Notice of Completion of Audit 

Bord Oideachais
Agus Oiliúna Chiarraí
Fógra faoi Chríochnú Iniúchadh

 

Ta fógra dá thabhairt leis seo go bhfuil a iniúchadh críochnaithe ag an Ard Reachtaire Cuntas agus Ciste ar chuntais Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí ón leathbhliain Eanáir go dtí Meitheamh 2013 agus tuarascáil curtha faoi bhráid an Aire Oideachais agus Scileanna faoi sin. Tá cóip de Thuarascáil an Reachtaire agus Coimriú faoi sin ar fáil ón oifig seo i rith uaireanta oifige ag aon duine a dhéanann iarratas ar sin.

Page 1 ... 2 3 4 5 6

Ireland's European Structural and Investment Funds Programmes 2014-2020 European Union Department of Education and Skills QQI


Kerry Education and Training Board are subject to review by the Office of the Ombudsman.
Tá Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí faoi réir athbhreithniú ag Oifig an Ombudsman
www.ombudsman.ie