An nuacht is déanaí

Ag BOO Chiarraí, déanaimid ár ndícheall tú a choinneáil chun dáta ar na forbairtí is déanaí sna hionaid, sna scoileanna agus sna rannáin éagsúla dár gcuid.

Seirbhísí Eile.

Text size: +AA- Gaeilge

Tuesday
May022017

Bainisteoir Oiliúna Limistéir Ceaptha - Ionad Oiliúna BOO Chiarraí

Tá an-áthas ar Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí (BOO Chiarraí) a fhógairt go bhfuil Nora O’Callaghan ceaptha ina Bainisteoir Oiliúna Limistéir.

Is fada an lá Nora ag obair i rólanna éagsúla d’Ionad Oiliúna BOO Chiarraí agus in Ionad Oiliúna FÁS, mar a bhí. Bhí sí ina Bainisteoir Cúnta ar an Ionad Oiliúna le 13 bliain anuas agus roimhe sin bhí sí ag obair mar Theagascóir.

Sa ról nua atá anois aici, beidh Nora ag stiúradh agus ag bainistiú réimse clár oiliúna de chuid BOO Chiarraí in Ionad Oiliúna Mhóin an Bhaile agus in áiteanna eile sa Chontae. Tá rogha leathan cúrsaí á gcur ar fáil ag an Ionad Oiliúna i bPrintíseachtaí, Cúrsaí Oiliúna agus Oiliúint i Sainscileanna. Reáchtáltar cúrsaí Náisiúnta chomh maith, i gCothabháil Tuirbíní Gaoithe, Oiliúint d’Oibrithe Sreanga Lasnairde, Cúrsa Oiliúna do Theicneoirí Suiteála Snáthopta,ice chomh maith le sraith cúrsaí i Léiriú Meán a chuireann an tIonad Scileanna Digiteacha ar fáil san Ionad Oiliúna.

“Tá an-áthas orm gur ceapadh mé i mo Bhainisteoir Oiliúna Limistéir le BOO Chiarraí. Tá cáil riamh ar an Ionad Oiliúna as oiliúint a chur ar fáil a oireann do na scileanna atá ag teastáil sa tionscal áitiúil.  Táim ag súil le cur leis an dea-obair seo agus leanúint orm ag obair i gcúrsaí Oideachais agus Oiliúna BOO Chiarraí sna blianta atá romhainn” arsa Nora.   

Wednesday
Apr122017

Foireann Deartha Ceaptha don Fhoirgneamh Nua Scoile do Ghaelcholáiste Chiarraí

Tá áthas ar Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí (BOO Chiarraí) a fhógairt go bhfuil dul chun cinn suntasach déanta i leith na scoile nua do Ghaelcholáiste Chiarraí. Dé Máirt 11 Aibreán 2017 bhí an chéad chruinniú ag an bhFoireann Deartha nua-cheaptha i gCeannoifig BOO Chiarraí. 

Front l-r: Ann O'Dwyer (BOO Chiarraí), Austin Ó Seachnasaigh (Príomhoide Gaelcholáiste Chiarraí), Jim Finucane (BOO Chiarraí) Michelle Sweeney (Oppermann Association Architects),Colm McEvoy (BOO Chiarraí) agus Ruairí Ó Cinnéide (Príomhoide Tanáisteach Gaelcholáiste Chiarraí).

Back l-r: Kevin Holland (Atkins),Mark O'Loughlin (Atkins) Joe Beggs (McGahon Surveyors), Maria Brennan (BOO Chiarraí), Declan Doyle (Varming Construction Engineers) Edward O'Neill (BOO Chiarraí) and Owen O'Donnell (BOO Chiarraí).

Foireann Deartha Ceaptha don Fhoirgneamh Nua Scoile do Ghaelcholáiste Chiarraí

 

Friday
Jan272017

Fógra faoi Chríochnú Iniúchadh

Fógra faoi Chríochnú Iniúchadh

Ta fógra dá thabhairt leis seo go bhfuil a iniúchadh críochnaithe ag an Ard Reachtaire Cuntas agus Ciste ar chuntais Bord Oideachais Agus Oiliúna Chiarraí don bhliain airgeadais a chríochnaigh 31ú Nollaig 2015 agus tuarascáil curtha faoi bhráid an Aire Oideachais agus Scileanna faoi sin. Tá cóip de Thuarascáil an Reachtaire agus Coimriú faoi sin ar fáil ón oifig seo i rith uaireanta oifige ag aon duine a dhéanann iarratas ar sin

Mr. Colm Mc Evoy,
Chief Executive Officer,
Kerry Education and Training Board,
Centrepoint,
John Joe Sheehy Road,
Tralee,
Co. Kerry. 

Wednesday
Nov302016

Fógra faoi Chríochnú Iniúchadh

Ta fógra dá thabhairt leis seo go bhfuil a iniúchadh críochnaithe ag an Ard Reachtaire Cuntas agus Ciste ar chuntais Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí ón tréimhse ocht mí dhéag ó mhí Iúil 2013 go dtí mí na Nollag 2014 agus tuarascáil curtha faoi bhráid an Aire Oideachais agus Scileanna faoi sin. Tá cóip de Thuarascáil an Reachtaire agus Coimriú faoi sin ar fáil ón oifig seo i rith uaireanta oifige ag aon duine a dhéanann iarratas ar sin.

Mr. Colm Mc Evoy,
Chief Executive Officer,
Kerry Education and Training Board,
Centrepoint,
John Joe Sheehy Road,
Tralee,
Co. Kerry.

 

Friday
Sep092016

Chúrsaí Breisoideachais agus Oiliúna - Preaseisiúnt

Dé Céadaoin, 24 Lúnasa 2016

Mol Nua do Chúrsaí Breisoideachais agus Oiliúna - eolas suas chun dáta ar chúrsaí Breisoideachais ar fáil in aon áit amháin don chéad uair riamh

Fetchcourses.ie bunaithe ag SOLAS, an tSeirbhís Oideachais Leanúnaigh agus Scileanna agus ag Boird Oideachais agus Oiliúna Éireann 

Preaseisiúnt


Ireland's European Structural and Investment Funds Programmes 2014-2020 European Union Department of Education and Skills QQI


Kerry Education and Training Board are subject to review by the Office of the Ombudsman.
Tá Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí faoi réir athbhreithniú ag Oifig an Ombudsman
www.ombudsman.ie