An nuacht is déanaí

Ag BOO Chiarraí, déanaimid ár ndícheall tú a choinneáil chun dáta ar na forbairtí is déanaí sna hionaid, sna scoileanna agus sna rannáin éagsúla dár gcuid.

Seirbhísí Eile.

Text size: +AA- Gaeilge

« Preaseisiúint - Téann tionscadal fhoirgneamh nua Ghaelcholáiste Chiarraí ar aghaidh chuig an gcéad chéim eile | Main | Preaseisiúint - Seolann Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí a Straitéis Oideachais agus Oiliúna 2018 - 2022 »
Monday
Apr162018

Preaseisiúint - Aonach Breisoideachais & Oiliúna Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí

Aonach Breisoideachais & Oiliúna Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí

Déardaoin 18 Aibreán 2018

PREAS RÁITEAS

Tá cad é fuadair fúinn anseo ag prapáil d’Aonad Breisoideachais agus Oiliúna BOO Chiarraí agus taispeántais scileanna agus imeachtaí eile á n-ullmhú againn. Beidh an ócáid ar siúl Déardaoin 19 Aibreán óna 11am-6pm in Óstán an Brandon, Trá Lí.

Déanfaidh mic léinn gruagaireachta cur i láthair ar shéidtriomú; stíleanna ina mbíonn an ghruaig curtha in airde; trilseáin agus stíleáil le GHD. Beidh deis ag an bpobal blaiseadh a fháil den ealaín a bhaineann le gruagaireacht agus stíleanna brídeoige. Déanfaidh na mic léinn Teiripe Scéimhe taispeántais beo ar smideadh agus ar chúram ingne. Gheobhaidh tú leargas maith ar cad atá i gceist leis an Teiripe Scéimhe.

Beidh taispeántas mór ar Phrintíseachtaí ann a thaispeánfaidh cad atá i gceist leis na réimsí tábhachtacha sin: táthú agus déantúsaíocht, pluiméireacht, mótarmheicníocht, chomh maith le taispeántas a bheidh úsáideach do leictreoirí agus siúnéirí. Bíonn daoine an-tógtha gach bliain leis na taispeántais ar sníodóireacht litreacha, sníodóireacht chloiche, múnlú cré agus tógaint fallaí cloiche.

Beidh tob-bhialann ann a ghealfaidh croí leo siúd a bhfuil dúil acu i gcúrsaí bia. Beidh snaiceanna ar fáil ann i rith an lae. Déanfar taispeántas ar Bouillabaisse Bhá an Daingin am lóin, agus rud ar a dtugaimid an Eggstravoganza – Uibheagán Dhá Ubh a dhéantar i gcoinne an chloig. 

Má tá spéis agat sa raidió nó i bpodchraoltaí, féadfaidh tú trial a bhaint as tráchtaireacht a dhéanamh ar fhógra raidió agus seolfar toradh do chuid oibre chugat ar ríomhphost ina dhiaidh.

Is contae tábhachtach sinn anseo ó thaobh turasóireachta de agus táimid ag súil go mbeidh an-spéis á léiriú i ngairmeacha agus cúrsaí sa Turasóireacht Treoraithe Náisiúnta agus Réigiúnda agus i dTreorú na Slatiascaireachta Farraige agus Intíre.

Cuireann daoine an-spéis i gcúrsaí Iar-Ardteistiméireachta na laethanta seo, idir dhaoine óga agus foghlaimeoirí lánfhásta. Baineann daoine úsáid as na cúrsaí sin chun blaiseadh a fháil de réimse ar leith sula dtugann siad faoi chéim a bhaint amach ann. I mbliana, tá Cluichíocht agus Dearadh Faisin curtha leis an liosta.

Bíonn buntáistí ar leith ag baint le cúrsaí oideachas d’aosaigh ar nós VTOS agus Ógtheagmháil, sa mhéid is go bhfuil gairmthreoir ag baint leo chomh maith le tacaíochtaí acadúla, pearsanta agus cúram leanaí. Anuas air sin, tá siad ar fáil ar fud an chontae agus tá rogha ann fiú amháin do dhaoine fásta tabhairt faoin Ardteist thar dhá bhliain i gCiarraí Thuaidh. 

Má tá deacrachtaí ag duine le léamh agus scríobh, féadfaidh siad a fháil amach, faoi rún, mar gheall ar chúrsaí sa léamh, scríobh, mata, Béarla do Chainteoirí Teangacha Eile agus cúrsaí teaghlaigh.

Tá Hugh Culloty Expert ag cur 3 thaibléad Lenovo Tab 7 Essential ar fáil i mbliana mar dhuaiseanna don Tóraíocht Taisce Treodóireachta a bheidh á eagrú ag Ionad Oideachais Allamuigh, Cheapaigh na Lao, BOO Chiarraí. Bí ag faire amach chomh maith do chomórtais ar na meáin shóisialta.

Beidh eolas ar fáil ar mhaoiniú do mhic léinn, ar chúrsaí, gairmeacha agus tacaíochtaí do mhic léinn agus beidh fáil ar ghairmthreoir phroifisiúnta agus eolas ar SUSI agus Intreo.

Beidh busanna speisialta á gcur ar fáil ag Local Link Kerry chun dul go dtí an ócáid. Bí ag faire amach ar na meáin shóisialta do chlár ama na mbusanna ó Chiarraí Theas, Ciarraí Thiar agus Oileán Ciarraí. Beidh eolas faoi imeachtaí ar fáil chomh maith.

Agus gan dabht, tá go leor deiseanna ag daoine cúrsaí páirtaimseartha agus cúrsaí oíche a dhéanamh chun cur lena scileanna, nó chun cabhrú leo post difriúil a fháil, nó díreach ar mhaithe le spéis. Go deimhin, tugtar cuireadh d’fhostóirí teacht chomh maith chun a fháil amach cad atá ar fáil dóibh féin agus dá bhfoireann.

San ócáid seo, beidh gach rud a chuireann BOO Chiarraí ar fáil ar fud an chontae le feiceáil – ón 5 ionad oideachais d’aosaigh amuigh faoin tuath, Coláistí Breisoideachais, Ionad Traenála BOO Chiarraí agus cúrsaí oideachais pobail a bhíonn ar siúl in os cionn 100 paróiste i gCiarraí.

CRÍOCH

Breis eolais ar fáil ó:

Sharon Browne.

(086) 7969628.                   sbrowne@kerryetb.ie                   (066) 71 93 900


Ireland's European Structural and Investment Funds Programmes 2014-2020 European Union Department of Education and Skills QQI


Kerry Education and Training Board are subject to review by the Office of the Ombudsman.
Tá Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí faoi réir athbhreithniú ag Oifig an Ombudsman
www.ombudsman.ie