An nuacht is déanaí

Ag BOO Chiarraí, déanaimid ár ndícheall tú a choinneáil chun dáta ar na forbairtí is déanaí sna hionaid, sna scoileanna agus sna rannáin éagsúla dár gcuid.

Seirbhísí Eile.

Text size: +AA- Gaeilge

« Beidh 40 scoil ar na chéad scoileanna le staidéar a dhéanamh ar Eolaíocht Ríomhaireachta na hArdteistiméireachta | Main | Glacfaidh Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí freagracht as an bhfoirgneamh scoile nua a thógáil do Scoil Náisiúnta Lios Teilic, Trá Lí. »
Monday
Dec182017

Comórtas Ealaíne Cártaí Nollag Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí 2017

 

Fuair Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí breis agus 200 iontráil ó na 8 scoil ar fud Chiarraí atá faoina choimirce. Mar a bhí sé riamh, bhí caighdeán na n-iontrálacha an-ard. Ní féidir ach buaiteoir amháin a roghnú, áfach, agus roghnaíodh triúr buaiteoirí tánaisteacha de bharr na n-iontrálacha iontacha a chuir scoileanna Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí isteach.

Tugadh cuireadh don bhuaiteoir foriomlán agus do na buaiteoirí tánaisteacha teacht chuig Ceannoifig Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí, áit ar bhronn Ann O’Dwyer, an Stiúrthóir Scoileanna, a nduaiseanna orthu. Dúirt Ann O’Dwyer: “Bhí bua na healaíne atá ann inár scoileanna le feiceáil i ngach cárta a cuireadh isteach agus is ábhar bróid dúinn na hiontrálacha go léir a chur ar taispeáint anseo inár n-oifigí i Lárphointe, Trá Lí, chun go mbeidh gach duine in ann amharc orthu agus taitneamh a bhaint astu. Chuige sin, ba mhaith linn buíochas a ghabháil le gach dalta a ghlac páirt sa chomórtas mar go bhfuil a saothar ealaíne ag gealadh na n-oifigí le linn thréimhse na Nollag. Tugaim cuireadh do dhaoine bualadh isteach chun amharc ar na cártaí atá ar taispeáint”. Rinne Kingdom Printers urraíocht agus priontáil ar an gcárta buaiteach. Beidh an cárta sin ar Chárta Nollag oifigiúil Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí agus seolfar é chuig áiteanna ar fud na tíre.

Ba mhaith le Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí buíochas a ghabháil an athuair le gach duine de na daltaí a ghlac páirt ann agus lena múinteoirí Ealaíne, a léirigh díograis agus spéis ann. Agus an meall mór ar deireadh, ba mhaith le Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí comhghairdeas a dhéanamh leis na buaiteoirí.

An Buaiteoir Foriomlán: Caoimhe Curran, an 5ú Bliain, 2017, Coláiste na Sceilge, Cathair Saidhbhín

Múinteoir Ealaíne: Fiona Holly

Is iad seo na buaiteoirí tánaisteacha:

Buaiteoir Tánaisteach 1:
Conor Hope
an 6ú Bliain
Coláiste na Ríochta
Múinteoir Ealaíne: Marian Sugrue

 

Buaiteoir Tánaisteach 2:
Emilia Girasole
Coláiste na Ríochta
an 5ú Bliain
Múinteoir Ealaíne: Marian Sugrue

 

Buaiteoir Tánaisteach 3:
Agne Arlauskaite
Castleisland Community College
an 1ú Bhliain
Múinteoir: Pia Thorthon

Bronnadh ríomhaire táibléid Samsung ar Chaoimhe, rud a ndearna Hugh Culloty Expert, An Meal, Trá Lí, urraíocht air. Chuaigh Brendan Culloty i bpáirt le Ann O’Dwyer chun comhghairdeas a dhéanamh le Caoimhe, an buaiteoir foriomlán, agus le Conor, Emilia agus Agne, na buaiteoirí tánaisteacha, as na cártaí iontacha a dhear siad.

Fuair gach buaiteoir tánaisteach Cárta Bronntanais One4all is fiú €30.

Ba mhaith le Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí buíochas a ghabháil le Kingdom Printers agus le Hugh Culloty Expert, a mhéadaigh a rathúla a bhí Comórtas Cártaí Nollag Bhord Oideachais agus Oiliúna Ciarraí i mbliana.

 

 


Ireland's European Structural and Investment Funds Programmes 2014-2020 European Union Department of Education and Skills QQI


Kerry Education and Training Board are subject to review by the Office of the Ombudsman.
Tá Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí faoi réir athbhreithniú ag Oifig an Ombudsman
www.ombudsman.ie